BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fix" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fix" po angielsku

fix ***

czasownik
 1. naprawić [przechodni]
  Don't worry, I will fix it. (Nie martw się, naprawię to.)
  Call a mechanic to fix the washing machine. (Wezwij mechanika, żeby naprawił pralkę.)
  Can you fix my radio? (Czy możesz naprawić moje radio?)
  link synonimy: repair, mend
 2. ustalać (np. cenę) [przechodni]
  Let's fix the price of the car, how much do you offer? (Ustalmy cenę samochodu, ile proponujesz?)
  I fixed the price and he accepted it. (Ja ustaliłem cenę, a on się na nią zgodził.)
 3. wyznaczać, ustalać (czas, datę, miejsce) [przechodni]
  We have to fix the date of our next meeting. (Musimy ustalić datę naszego następnego spotkania.)
  Did they fix the place of our party? (Czy oni ustalili miejsce naszej imprezy?)
 4. przygotowywać (coś do jedzenia lub picia), kucharzyć, pitrasić  AmE potocznie [przechodni]
  I have to fix something for dinner. (Muszę przygotować coś na obiad.)
  She fixed me a terrible breakfast because she was mad at me. (Ona przygotowała mi okropne śniadanie, bo była na mnie wściekła.)
  Could you fix me a drink? (Czy możesz przygotować mi coś do picia?)
  link synonimy: prepare, cook
 5. rozwiązywać problem, znajdować wyjście (z sytuacji) [przechodni]
  It's not a big problem, I'll try to fix it. (To nie jest duży problem, postaram się go rozwiązać.)
  She tried to fix her problems but she failed. (Ona próbowała rozwiązać swoje problemy, ale odniosła porażkę.)
  Don't worry about it, I'll fix that situation. (Nie martw się o to, znajdę wyjście z tej sytuacji.)
 6. wyszykować (się)  AmE [przechodni]
  I fixed myself and I left the house. (Wyszykowałem się i wyszedłem z domu.)
  She fixed as if she were a model. (Ona wyszykowała się jakby była modelką.)
 7. kastrować (np. psa, kota)  AmE potocznie [przechodni]
  They fixed their dog. (Oni wykastrowali swojego psa.)
  This cat won't have babies because it is fixed. (Ten kot nie będzie miał młodych, bo jest wykastrowany.)
  link synonim: neuter
 8. fingować, ustawiać [przechodni]
  That game was fixed. (Tamten mecz był ustawiony.)
  I know the results were fixed. (Wiem, że wyniki były sfingowane.)
 9. utrwalać zdjęcia termin techniczny [przechodni]
  Can you fix these photos for me? I want to frame them and hang on my wall. (Czy możesz utrwalić dla mnie te zdjęcia? Chcę je oprawić i powiesić na ścianie.)
  Someone must have fixed these photos, because they're very old but they still look good. (Ktoś musiał utrwalić te zdjęcia, bo są bardzo stare, ale wciąż wyglądają dobrze.)
 10. załatwić, pobić, zabić potocznie [przechodni]
  Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
  They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
  They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 11. przygotować działkę, dać w żyłę slang [przechodni]
  She fixed and fell asleep. (Ona dała sobie w żyłę i zasnęła.)
  Just as I was fixing, the police came through my door. (W momencie gdy przygotowywałem działkę, policja weszła przez drzwi.)
 12. przymocować (coś do czegoś)
  I fixed the frame to the wall. (Przymocowałem ramkę do ściany.)
  I fixed a hook to the front door. (Przymocowałem hak do frontowych drzwi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rozwiązanie (problemu)
  The fix to this problem was easy. (Rozwiązanie tego problemu było proste.)
  I'm afraid the fix is not so easy. (Obawiam się, iż rozwiązanie nie jest takie proste.)
 2. szpryca (np. heroiny)
  It was his last heroine fix, he overdosed and died. (To była jego ostatnia szpryca heroiny, on przedawkował i zmarł.)
  The dirty floor was paved with fixes of drugs. (Podłoga była usłana szprycami narkotykowymi.)
 3. zrozumienie slang
  My boyfriend and I don't have a mutual fix. (Mój chłopak i ja nie mamy wspólnego zrozumienia.)
  Thank you for your fix. I appreciate it. (Dziękuję ci za zrozumienie. Doceniam to.)
 4. kanał, bagno, kiepska sytuacja slang
  What a fix, what should I do to avoid trouble? (Co za bagno, co powinienem zrobić, żeby uniknąć kłopotów?)
  There must be a way out of this fix. (Musi być wyjście z tej kiepskiej sytuacji.)
  That's a fix but I'll help you. (To kiepska sytuacja, ale pomogę ci.)
 5. działka narkotyku slang
  I wanted to buy a fix but he didn't have anything. (Chciałem kupić działkę narkotyku, ale on nic nie miał.)
  You can always go to me, I've got a mass of fixes. (Zawsze możesz przyjść do mnie, mam masę działek narkotyków.)
 6. przekupstwo slang
  They found out about his fix and reported it to the police. (Dowiedzieli się o jego przekupstwie i zgłosili je na policję.)
  You should pay for your fix, I hope they'll arrest you. (Powinieneś zapłacić za swoje przekupstwo, mam nadzieję, że cię aresztują.)
 7. lokalizacja, pozycja (np. samolotu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przygotowywać, załatwiać
  Don't worry. Everything is fixed up. (Nie martw się. Wszystko jest załatwione.)
  I fixed up the documents, you just have to sign them. (Przygotowałem dokumenty, musisz je tylko podpisać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "fix"

rzeczownik
fixer = kombinator +1 znaczenie
fixer-upper AmE potocznie , doer-upper BrE potocznie = rudera, zaniedbana nieruchomość (którą nabywa się zazwyczaj w celu odnowienia i sprzedaży)
bugfix , bug fix = poprawka (np. błędów w systemie)
fixings = urządzenia, wyposażenie +1 znaczenie
prefix = prefiks, przedrostek +1 znaczenie
price fixing = zmowa cenowa (porozumienie przedsiębiorstw w sprawie cen)
fixer-upper = złota rączka (osoba lubiąca majsterkować i znająca się na naprawianiu najróżniejszych urządzeń)
affix = afiks (litery dołączane na początku lub końcu jakiegoś słowa; prefiks lub sufiks)
photographic fixer = utrwalacz (kąpiel fotograficzna)
czasownik
transfix = sparaliżować (np. strachem), oczarować (np. pięknem) +1 znaczenie
affix = dołączyć, dodać +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
przymiotnik
inne
kolokacje

podobne do "fix" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fix" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo