KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"pozycja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozycja" po polsku

pozycja

rzeczownik
 1. position *****   [policzalny]
  We couldn't find our position on the map. (Nie mogliśmy znaleźć naszej pozycji na mapie.)
  She tried to get into a sitting position. (Ona próbowała przyjąć pozycję siedzącą.)
 2. item ****
 3. standing **
  • pozycja (społeczna), poważanie, reputacja [niepoliczalny]
   They'll keep us in good standing with the king still. (Nadal będą nas utrzymywać w wysokim poważaniu u króla.)
   He doesn't talk to people of lower social standing. (On nie rozmawia z ludźmi o niższej pozycji społecznej.)
 4. stand *****
  • pozycja, opinia [policzalny]
   What is your stand on the current crisis? (Jaka jest twoja opinia na temat obecnego kryzysu?)
   Your stand is very important to us. (Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.)
 5. status , ****
  • prestiż (czegoś), pozycja (społeczna) [niepoliczalny]
   The elderly people in Japanese culture have high status. (W japońskiej kulturze starsi ludzie mają wysoką pozycję społeczną.)
   What's his social status? (Jaka jest jego pozycja społeczna?)
 6. place *****
  • pozycja (np. w drużynie) [policzalny]
   He holds the offensive place in our national team. (On jest na pozycji atakującego w naszej drużynie narodowej.)
   What's his place in your team? (Jaka jest jego pozycja w waszej drużynie?)
   zobacz także: rank
 7. posture *
 8. stance **
  • pozycja, postawa [policzalny]
   The wrestler assumed the defensive stance. (Zapaśnik przyjął postawę obronną.)
 9. rank ***
 10. footprint *
  • zakres działalności, obecność, pozycja
   Our company has a strong footprint on the internal market. (Nasza firma ma ugruntowaną pozycję na rynku wewnętrznym.)
 11. stature *
 12. station ****
  • pozycja (np. społeczna) przestarzale [policzalny]
   What's your social station? (Jaka jest twoja pozycja społeczna?)
   His social station elevated after his marriage with a princess. (Jego pozycja społeczna podniosła się po ślubie z księżniczką.)
 13. line item  
 14. fix ***
 15. placing
 1. way around * , way round , way up *
  • porządek, pozycja
   I need someone who knows the way around in here. (Potrzebuję kogoś, kto zna tutejszy porządek.)

Powiązane zwroty — "pozycja"

rzeczownik
szczyt (najlepsza pozycja) = the top
urząd (pozycja zawodowa, np. urząd ministra) = office
poza = pose +5 znaczeń
dziekan (pozycja administracyjna na uczelni) = dean
orientacja (jakaś pozycja) = orientation oficjalnie
dno (najniższa pozycja, np. tabeli, rankingu) = bottom
tron (pozycja i władza królewska) = throne
kardynał (pozycja w kościele) = cardinal
łyżeczki (pozycja seksualna) = spoons
garda (pozycja ochronna np. w boksie) = guard
młynarz (pozycja zawodnika w rugby) = hooker
biegacz (pozycja w futbolu amerykańskim) = running back , RB (skrót)
wysoka pozycja = prominence +1 znaczenie
pozycjonowanie = positioning +1 znaczenie
kalifat (pozycja, urząd) = caliphate , także: kalifate +1 znaczenie
obrońca (pozycja w drużynie koszykarskiej) = backcourtman
transpozycja = transposition +1 znaczenie
dosiad (pozycja w walce parterowej) = mount
przyimek
z (pozycja oglądania czegoś) = from
poza = beyond +8 znaczeń
przymiotnik
wysoki (pozycja) = high
wyeksponowany (np. pozycja, budynek) = dominant
przysłówek
poza = outside +1 znaczenie
idiom
inne
inne
69 (pozycja seksualna polegająca na wzajemnym seksie oralnym) = 69 , sixty-nine , także: soixante-neuf
czasownik
prefiks

"pozycja" — Słownik kolokacji angielskich

line item kolokacja
 1. line rzeczownik + item rzeczownik = pozycja
  Zwykła kolokacja

  "In past years, that line item would not have been on my books," he said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo