"urząd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urząd" po polsku

urząd

rzeczownik
 1. station ****
  • posterunek, urząd [policzalny]
   Let's go to the station and explain everything there. (Chodźmy na posterunek i tam wszystko wyjaśnijmy.)
   The station was filled with a wild mob. (Posterunek był wypełniony wściekłym tłumem.)
 2. bureau ***
  • biuro, urząd, agencja [policzalny]
   She works for the Federal Bureau of Investigation. (Ona pracuje dla Federalnego Biura Śledczego.)
 3. office , *****

Powiązane zwroty — "urząd"

czasownik
zamykać (sklep, urząd) = close , close up
przywracać (kogoś na stanowisko lub urząd) = reinstate
wprowadzać (np. na urząd, do stowarzyszenia) = induct
wprowadzać na urząd = install , także: instal BrE +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
urzędowy = formal +1 znaczenie
senatorski (np. urząd) = senatorial
urzędniczy = white-collar +3 znaczenia
inne
przysłówek

powered by  eTutor logo