"wstąpienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstąpienie" po polsku

wstąpienie

rzeczownik
 1. entry ***
  • wstąpienie, zaangażowanie (w coś) [UNCOUNTABLE]
   Entry to the army is voluntary. (Wstąpienie do armii jest dobrowolne.)
   Next time he will talk about his entry into politics. (Następnym razem on opowie o swoim zaangażowaniu w politykę.)
 2. induction
 3. accession
 4. mounting
 5. accedence formal
czasownik
 1. join *****
 2. mount ***
  • wstępować, wspinać się (np. na tron, na górę) [TRANSITIVE]
   He mounted the throne at the age of 20. (On wstąpił na tron w wieku 20 lat.)
   They mounted the mountain despite the bad weather conditions. (Oni wspięli się na górę, pomimo złych warunków pogodowych.)
phrasal verb
 1. call by
  • wpaść, wstąpić, zajrzeć (do znajomych, do sklepu)
   I will call by the gas station and buy some cola. (Wstąpię na stację benzynową i kupię colę.)
   Will you call by us next week? (Wpadniesz do nas w przyszłym tygodniu?)
czasownik
 1. accede

powered by  eTutor logo