"posterunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "posterunek" po polsku

posterunek

rzeczownik
 1. station ****
  • posterunek, urząd [policzalny]
   Let's go to the station and explain everything there. (Chodźmy na posterunek i tam wszystko wyjaśnijmy.)
   The station was filled with a wild mob. (Posterunek był wypełniony wściekłym tłumem.)
 2. post ****
  • posterunek (np. na granicy państwowej), punkt (np. obserwacyjny) [policzalny]
   He had to go down and find a hiding place, a kind of observation post. (On musiał zejść i znaleźć kryjówkę, coś w rodzaju punktu obserwacyjnego.)
   The post was a brick-built building. (Posterunek był ceglanym budynkiem.)
 3. checkpoint
  • punkt kontrolny, posterunek
   There're police checkpoints outside of the polling places in my town. (Postawiono posterunki policji przed lokalami wyborczymi w moim mieście.)
   We're now five kilometers from the last checkpoint. (Jesteśmy 5 kilometrów od ostatniego punktu kontrolnego.)
   We are coming up on checkpoint one. (Zbliżamy się do pierwszego punktu kontrolnego.)
 4. outpost
  • placówka, bastion, czata, posterunek, forpoczta
   The coordinates to the outpost are in the computer. (Współrzędne placówki są wprowadzone do komputera.)
   Captain, there is nothing left of outpost Delta 05. (Kapitanie, nic nie zostało z placówki Delta 05.)
 5. office , *****  
  We drove to the police office to give our statements. (Pojechaliśmy na posterunek policji, aby złożyć swoje oświadczenia.)
  Some burglars broke in to a police office. (Jacyś włamywacze włamali się na posterunek policji.)
  I went to a police office and reported a theft of my wallet. (Poszedłem na posterunek policji i zgłosiłem kradzież mojego portfela.)
 6. sentry
 7. sentinel
 8. point-duty

powered by  eTutor logo