"post" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "post" po polsku

post

Now publish or preview your post ...
rzeczownik
 1. post ****
  • post (wiadomość na grupie dyskusyjnej) [policzalny]
   I've read some posts on the forum saying that this place is worth visiting. (Czytałam posty na forum o tym, że to miejsce jest warte zwiedzenia.)
   I wrote a post about my problem and I got some good advice. (Napisałem post o moim problemie i dostałem trochę dobrych rad.)
 2. fast , ****   [policzalny]
  The fast began last week and will last for a few more days. (Post rozpoczął się w zeszłym tygodniu i potrwa jeszcze kilka dni.)
  Are you taking part in the fast? (Czy bierzesz udział w poście?)
 3. fast day

Powiązane zwroty — "post"

rzeczownik
poczta = post BrE , mail AmE +2 znaczenia
aktywność (liczba użytkowników portalu społecznościowego, którzy zareagowali na post, np. polubiły, wyświetliły) = engagement
czasownik
obchodzić (tradycje religijne, np. post) = keep
zatweetować (dodać post w serwisie Twitter) = tweet
inne
przymiotnik
postny = fast +2 znaczenia
nazwa własna
przysłówek
po południu (np. godzina piąta po południu; skrót od łac. 'post meridiem') = pm (skrót) , p.m. (skrót) , także: post meridiem
inne

"post" — Słownik kolokacji angielskich

fast day kolokacja
 1. fast przymiotnik + day rzeczownik = dzień postu, post
  Zwykła kolokacja

  In 2009, this fast day was observed on September 21.

  Podobne kolokacje:

"post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "post" po angielsku

rzeczownik
 1. stanowisko, posada [policzalny]
  a job
  Remember, you can lose your post as fast as you have gained it. (Pamiętaj, że możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.)
  I was offered a new position at the job. (Zaoferowano mi nowe stanowisko w pracy.)
  He seems much too young to hold such a post. (On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.)
  I'd like to offer you a post in the government. (Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "post" po polsku obrazek do "post" po polsku
czasownik
 1. wysyłać (pocztą) [przechodni]
  I should post this letter as soon as possible. (Powinienem wysłać ten list tak szybko, jak to możliwe.)
  I mailed the letter you gave me this morning. (Wysłałem list, który mi dałeś dzisiaj rano.)
  Did you post the documents as I asked you? (Czy wysłałeś pocztą dokumenty, tak jak cię prosiłem?)
  link synonim: post off

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. poczta (system pocztowy) [tylko liczba pojedyncza]
  I prefer to send this package by courier rather than by post. (Wolę wysłać tę paczkę kurierem niż pocztą.)
 2. poczta (listy, korespondencja pocztowa) [niepoliczalny]
  The post for you, m'lady. (Milady, poczta do pani.)
  Is there any post for me? (Czy jest dla mnie jakaś poczta?)
  Did you remember to check the mail? (Pamiętałeś żeby sprawdzić pocztę?)
  Is there any mail for me? (Czy jest do mnie jakaś poczta?)
  I have to stay home today because I'm waiting for mail. (Muszę dziś zostać w domu, bo czekam na pocztę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

post ****

obrazek do "post" po polsku At the gate post the fence obrazek do "post" po polsku Now publish or preview your post ...
rzeczownik
 1. słup, słupek (np. część płotu) [policzalny]
  There is a speaker box on a post. (Na słupie wisi głośnik.)
  He ran into the post. (On wjechał na słupek.)
  zobacz także: column, pillar
 2. słupek (część bramki) [policzalny]
  The ball bounced off the post. (Piłka odbiła się od słupka.)
  The ball should not touch the post. (Piłka nie powinna dotknąć słupka.)
 3. posterunek (np. na granicy państwowej), punkt (np. obserwacyjny) [policzalny]
  He had to go down and find a hiding place, a kind of observation post. (On musiał zejść i znaleźć kryjówkę, coś w rodzaju punktu obserwacyjnego.)
  The post was a brick-built building. (Posterunek był ceglanym budynkiem.)
 4. post (wiadomość na grupie dyskusyjnej) [policzalny]
  I've read some posts on the forum saying that this place is worth visiting. (Czytałam posty na forum o tym, że to miejsce jest warte zwiedzenia.)
  I wrote a post about my problem and I got some good advice. (Napisałem post o moim problemie i dostałem trochę dobrych rad.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. delegować (do jednostki) [przechodni]
  I was posted to an infantry regiment in 2000. (Oddelegowano mnie do pułku piechoty w 2000 roku.)
 2. wystawiać (np. strażnika na posterunek) [przechodni]
  He decided to post guards and give them very strict orders. (On zdecydował się wystawić strażników i wydać im ścisłe polecenia.)
  They've posted him here to guard the local camp and he doesn't seem to like it. (Wystawili go tu celem pilnowania tutejszego obozowiska, ale to zdaje się mu nie podobać.)
 3. ogłaszać, publikować (w formie obwieszczenia)  AmE [przechodni]
  I want to post my article. (Chcę opublikować mój artykuł.)
 4. umieszczać (np. coś na stronie internetowej) [przechodni]
  I posted the advertisement on our website. (Umieściłem ogłoszenie na naszej stronie internetowej.)
  You should post this photo on your website, it's beautiful. (Powinieneś umieścić to zdjęcie na swojej stronie internetowej, jest piękne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

post ****
post up

czasownik
 1. rozlepiać, wywieszać
  Our dog is missing, we must post his pictures in the neighbourhood. (Nasz pies zaginął, musimy rozlepiać jego zdjęcia w okolicy.)
  Someone has to post our posters. (Ktoś musi rozlepić nasze plakaty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

post ****
enter ****

czasownik
 1. zaksięgować, księgować [przechodni]
  Did you post the last expense? (Zaksięgowałaś ostatni wydatek?)
  When will the bank post my money? (Kiedy bank zaksięguje moje pieniądze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. celownik (meta w wyścigach konnych)
  His horse was the last at the finishing post. (Jego koń dotarł do mety ostatni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

prefiks
 1. po- (następujący po czymś, np. pooperacyjny)

sticky note
post-it , także: post-it note

nazwa Post-It ® stanowi znak towarowy zastrzeżony na rzecz 3M Company
obrazek do "sticky note" po polsku
rzeczownik
 1. karteczka samoprzylepna
  Write down his phone number on a post-it. (Zapisz jego numer telefonu na karteczce samoprzylepnej.)
  She wrote their address on a post-it. (Ona zapisała ich adres na karteczce samoprzylepnej.)
  Post-its are ideal for noting down short messages. (Karteczki samoprzylepne są idealne do notowania krótkich wiadomości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. test POST, procedura sprawdzająca poprawność działania podstawowych podzespołów komputera

Powiązane zwroty — "post"

rzeczownik
przymiotnik
nazwa własna
inne
przysłówek
by post BrE , by mail AmE = pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
czasownik
post off = wysyłać (pocztą)
kolokacje
Zobacz także: post of legal adviser