"pocztą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pocztą" po polsku — Słownik angielsko-polski

pocztą

przysłówek
 1. by post British English , by mail American English
  • pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
   Please send the application form by post. (Proszę przysłać formularz zgłoszeniowy pocztą.)
   We usually send the necessary documents by mail. (Zwykle wysyłamy niezbędne dokumenty pocztą.)
   Send it by post, it will arrive in three days. (Wyślij to pocztą, dojdzie w trzy dni.)
A post office in Essex could be set ...
rzeczownik
 1. post British English **** , mail American English ***
  • poczta (system pocztowy) [SINGULAR]
   I prefer to send this package by courier rather than by post. (Wolę wysłać tę paczkę kurierem niż pocztą.)
  • poczta (listy, korespondencja pocztowa) [UNCOUNTABLE]
   The post for you, m'lady. (Milady, poczta do pani.)
   Is there any post for me? (Czy jest dla mnie jakaś poczta?)
   Did you remember to check the mail? (Pamiętałeś żeby sprawdzić pocztę?)
   Is there any mail for me? (Czy jest do mnie jakaś poczta?)
   I have to stay home today because I'm waiting for mail. (Muszę dziś zostać w domu, bo czekam na pocztę.)
 2. post office British English * , PO (skrót) British English , postal service American English
  • urząd pocztowy, poczta [COUNTABLE]
   I'm going to the post office. I need some stamps. (Idę na pocztę. Potrzebuję kilka znaczków.)
   There's always an endless queue at the post office. (Na poczcie jest zawsze niekończąca się kolejka.)
   She works as a manager at the post office. (Ona pracuje jako kierownik na poczcie.)
 3. rural delivery , R.D. (skrót)

Powiązane zwroty — "pocztą"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
przysłówek
idiom

"pocztą" — Słownik kolokacji angielskich

by mail kolokacja
 1. by przyimek + mail rzeczownik = pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Bardzo silna kolokacja

  You also can report changes by mail or in person.

  Podobne kolokacje:
by post kolokacja
 1. by przyimek + post rzeczownik = pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Silna kolokacja

  She sent him the lyrics by post, which arrived the next day.

  Podobne kolokacje: