"poczta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poczta" po polsku — Słownik angielsko-polski

poczta

A post office in Essex could be set ...
rzeczownik
 1. post British English **** , mail American English ***
  • poczta (system pocztowy) [SINGULAR]
   I prefer to send this package by courier rather than by post. (Wolę wysłać tę paczkę kurierem niż pocztą.)
  • poczta (listy, korespondencja pocztowa) [UNCOUNTABLE]
   The post for you, m'lady. (Milady, poczta do pani.)
   Is there any post for me? (Czy jest dla mnie jakaś poczta?)
   Did you remember to check the mail? (Pamiętałeś żeby sprawdzić pocztę?)
   Is there any mail for me? (Czy jest do mnie jakaś poczta?)
   I have to stay home today because I'm waiting for mail. (Muszę dziś zostać w domu, bo czekam na pocztę.)
 2. post office British English * , PO (skrót) British English , postal service American English
  • urząd pocztowy, poczta [COUNTABLE]
   I'm going to the post office. I need some stamps. (Idę na pocztę. Potrzebuję kilka znaczków.)
   There's always an endless queue at the post office. (Na poczcie jest zawsze niekończąca się kolejka.)
   She works as a manager at the post office. (Ona pracuje jako kierownik na poczcie.)
 3. rural delivery , R.D. (skrót)
przysłówek
 1. by post British English , by mail American English
  • pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
   Please send the application form by post. (Proszę przysłać formularz zgłoszeniowy pocztą.)
   We usually send the necessary documents by mail. (Zwykle wysyłamy niezbędne dokumenty pocztą.)
   Send it by post, it will arrive in three days. (Wyślij to pocztą, dojdzie w trzy dni.)

"poczta" — Słownik kolokacji angielskich

post office kolokacja
 1. post rzeczownik + office rzeczownik = urząd pocztowy, poczta
  Bardzo silna kolokacja

  The town had a post office from 1888 until 1912.

  Podobne kolokacje:
postal service kolokacja
 1. postal przymiotnik + service rzeczownik = urząd pocztowy, poczta
  Bardzo silna kolokacja

  He has worked as a teacher, and in the postal service.

  Podobne kolokacje:
rural delivery kolokacja
 1. rural przymiotnik + delivery rzeczownik = poczta (w danym okregu wiejskim)
  Luźna kolokacja

  In fiscal 1987, about one-tenth of its total budget went to private operators that provided such services as transportation, sorting and rural delivery.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!