ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"military service" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "military service" po angielsku

military service

obrazek do "military service" po polsku
rzeczownik
  1. służba wojskowa [niepoliczalny]
    You weren't even born when I did my military service. (Nawet nie było cię na świecie, kiedy ja odbywałem służbę wojskową.)
    A large number have been seriously injured or are suffering from the mental stress caused by military service. (Wielu zostało poważnie rannych lub cierpi z powodu stresu psychicznego spowodowanego służbą wojskową.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"military service" — Słownik kolokacji angielskich

military service kolokacja
  1. military przymiotnik + service rzeczownik = służba wojskowa
    Bardzo silna kolokacja

    They might even hold a special military service for you.