"service" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "service" po angielsku

service *****
services *****

File:Horská služba - auto.
rzeczownik
 1. praca, służba
  He thanked the soldiers for their service. (On podziękował żołnierzom za ich służbę.)
  The service at his house was quite easy. (Praca w jego domu była całkiem lekka.)
 2. usługi
  Thank you for your service. (Dziękuję za twoje usługi.)
  I'll recommend your services to my friends. (Polecę twoje usługi moim przyjaciołom.)
 3. kurs (przejazd) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

service *****

Service Provider Directory Memorial Service obrazek do "service" po polsku
rzeczownik
 1. służba (oficjalna organizacja, np. służba zdrowia) [policzalny]
  The health service needs to be improved. (Służba zdrowia potrzebuje poprawy.)
 2. usługa [policzalny]
  They offer different kinds of services. (Oni oferują różne rodzaje usług.)
  The service industry is gaining on popularity. (Przemysł usługowy zyskuje na popularności.)
  I wasn't pleased with the service I received. (Nie byłem zadowolony z usługi jaką otrzymałem.)
 3. obsługa [niepoliczalny]
  The service in that restaurant is just great. (Obsługa w tej restauracji jest po prostu wspaniała.)
  They will lose all their clients if they don't improve their service. (Oni stracą wszystkich swoich klientów, jeśli nie poprawią obsługi.)
 4. użytkowanie [niepoliczalny]
  Service of the product should be done according to the manual. (Użytkowanie produktu powinno przebiegać zgodnie z instrukcją obsługi.)
 5. nabożeństwo [policzalny]
  The service was really nice, the choir sang beautifully. (Nabożeństwo było naprawdę ładne, chór śpiewał przepięknie.)
  She attended the evening service. (Ona wzięła udział w nabożeństwie wieczornym.)
 6. usługa, pomoc oficjalnie [niepoliczalny]
  Thank you for your service, here's a tip. (Dziękuję za pańską pomoc, oto napiwek.)
  I'm satisfied with your service - I will recommend you to my friends. (Jestem zadowolony z waszej usługi - polecę was moim przyjaciołom.)
 7. serwisowanie, przegląd [policzalny]
  I paid a lot for the service of my car. (Zapłaciłem bardzo dużo za przegląd mojego samochodu.)
  My car is in the service, so I have to take a bus to work. (Mój samochód jest w przeglądzie, więc muszę do pracy jeździć autobusem.)
 8. serwis (np. w tenisie) [policzalny]
  Serena Williams has the strongest service I've ever seen. (Serena Williams ma najsilniejszy serwis jaki widziałem w swoim życiu.)
  Her service is very good. She's great at tennis. (Jej serwis jest bardzo dobry. Ona jest świetna w tenisa.)
 9. serwis (zestaw naczyń, np. do herbaty) [policzalny]
  She took out the tea service she got from her parents. (Ona wyciągnęła serwis do herbaty, który dostała od swoich rodziców.)
  She made tea in her new service. (Ona zrobiła herbatę w swoim nowym serwisie.)
  I like your tea service, it's very elegant. (Podoba mi się twój serwis do herbaty, jest bardzo elegancki.)
 10. połączenie (np. autobusowe, kolejowe)  BrE [policzalny]
  This bus company offers a direct service from Cracow to Prague. (Ta firma autobusowa oferuje bezpośrednie połączenie z Krakowa do Pragi.)
  There is no bus service between my village and your town. (Nie ma połączenia autobusowego pomiędzy moją wioską, a twoim miastem.)
  The service on this route is very limited. (Połączenie na tej trasie jest bardzo ograniczone.)
  The bus services in Wrocław are quite good. (Połączenia autobusowe we Wrocławiu są całkiem niezłe.)
 11. doręczenie urzędowe oficjalnie [niepoliczalny]
 12. posługa
czasownik
 1. serwisować [przechodni]
  My bike will be serviced next week. (Mój rower będzie serwisowany w następnym tygodniu.)
  I service my car regularly. (Serwisuję mój samochód regularnie.)
 2. obsługiwać [przechodni]
  I service many clients every day. (Codziennie obsługuję wielu klientów.)
  My dad is the only one who can service this machine. (Mój tata jest jedynym, który umie obsługiwać tę maszynę.)
przymiotnik
 1. usługowy
  I run a service company. (Prowadzę firmę usługową.)
  I work in my dad's service shop. (Pracuję w sklepie usługowym mojego taty.)
 2. serwisowy
rzeczownik
 1. zasięg (poziom sygnału w telefonie komórkowym) [niepoliczalny]
  Jack walked out of the café to get better reception. (Jack wyszedł z kawiarni, żeby złapać lepszy zasięg.)
  Reception in the forest was very bad and he could hardly hear her. (Zasięg w lesie był bardzo słaby i on ledwo ją słyszał.)
rzeczownik
 1. parking z restauracją, stacją benzynową (np. na autostradzie)
  We stopped at the service on the highway. (Zatrzymaliśmy się na parkingu z restauracją na autostradzie.)
  Let's eat something at the service. (Zjedzmy coś na parkingu z restauracją.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. służby

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "service"

rzeczownik
serve = serw (np. w siatkówce), zagrywka (w siatkówce)
servicing = przegląd (samochodu) +2 znaczenia
disservice = szkoda, krzywda +1 znaczenie
public service = usługi świadczone przez państwo (np. transport, edukacja) +2 znaczenia
social service = pomoc społeczna (wsparcie dla społeczeństwa), opieka społeczna +1 znaczenie
secret service = tajne służby (w rządzie brytyjskim) +1 znaczenie
social services = opieka społeczna (departament rządowy) +1 znaczenie
cash register AmE , till BrE , cash till BrE , także: service till BrE = kasa (urządzenie używane w sklepie)
czasownik
inne
przysłówek
przymiotnik
kolokacje

podobne do "service" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "service" po polsku

rzeczownik
członek Flying Squad (oddział londyńskiego Metropolitan Police Service) = the Sweeney