TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"serve something to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "serve something to somebody" po angielsku

serve something to somebody

czasownik
 1. podawać coś komuś
obrazek do "serve" po polsku obrazek do "serve" po polsku Female Waiter Serving Businessman In Coffee Shop A Pot Of Coffee ...
czasownik
 1. podawać, serwować [przechodni/nieprzechodni]
  Breakfast is served from 7 am to 10 am. (Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.)
  Do you serve crabs? (Czy serwujecie kraby?)
 2. obsługiwać (np. w sklepie) [przechodni/nieprzechodni]
  I serve at KFC for a job. (Moją pracą jest obsługiwanie w KFC.)
  My name is Jake and I will be serving you tonight. (Mam na imię Jake i będę dziś państwa obsługiwać.)
 3. służyć, być przydatnym [przechodni/nieprzechodni]
  The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
  A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
 4. służyć (np. w armii, policji) [przechodni/nieprzechodni]
  During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
  Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
 5. służyć (skutkować) oficjalnie [nieprzechodni]
  This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 6. obsługiwać, dostarczać obsługę [przechodni]
  We are able to serve in every way you need. (Jesteśmy w stanie dostarczać obsługę w każdy potrzebny sposób.)
  This robot can serve computers. (Ten robot potrafi obsługiwać komputery.)
 7. odsiedzieć (np. wyrok w więzieniu) [przechodni]
  He served his time, and now he is out. (On odsiedział swój wyrok i jest na wolności.)
  He was sentenced to serve three years in prison. (On został skazany na odsiedzenie trzech lat w więzieniu.)
 8. serwować (zagrywać piłkę) [przechodni/nieprzechodni]
  She serves the ball to start the match. (Ona serwuje piłkę, zaczynając grę.)
  I can't serve. I'm terrible at volleyball. (Nie umiem serwować. Jestem okropna w siatkówkę.)
 9. pełnić (np. rolę)
  This solution serves as a temporary fix. (To rozwiązanie pełni rolę tymczasowego środka naprawczego.)
  This car served as a taxi for five years. (To auto pełniło rolę taksówki przez pięć lat.)
rzeczownik
 1. serw (np. w siatkówce), zagrywka (w siatkówce)
  A game starts with a serve. (Gra rozpoczyna się serwem.)
  He has the best serve on our team. (On ma najlepszy serw w naszej drużynie.)
czasownik
 1. służyć czemuś (np. krajowi)
  He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
  I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)

Powiązane zwroty — "serve something to somebody"

rzeczownik
service , services = praca, służba +2 znaczenia
service = służba (oficjalna organizacja, np. służba zdrowia) +11 znaczeń
reception , signal , service = zasięg (poziom sygnału w telefonie komórkowym)
server = serwer +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik
service = usługowy +1 znaczenie
servile = niewolniczy (np. o życiu) +1 znaczenie
phrasal verb
inne