"służyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "służyć" po polsku

czasownik
 1. serve something *****
  • służyć czemuś (np. krajowi)
   He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
   I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)

służyć

czasownik
 1. minister ****
  • służyć, prowadzić kościół
   I have ministered for over 30 years. (Prowadzę kościół przez ponad 30 lat.)
   This priest ministers his people. (Ten ksiądz służy swoim ludziom.)
 2. serve *****
  • służyć, być przydatnym [przechodni/nieprzechodni]
   The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
   A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
  • służyć (np. w armii, policji) [przechodni/nieprzechodni]
   During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
   Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
  • służyć (skutkować) oficjalnie [nieprzechodni]
   This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 3. convent  
 4. proffer
 5. bestead  
 6. subserve

Powiązane zwroty — "służyć"

rzeczownik
służba = service , services +7 znaczeń
służąca = maid +6 znaczeń
sługa = attendant +2 znaczenia
służący = servant +7 znaczeń
kontener gabinetowy (rodzaj szafki, np. na dokumenty, która może służyć również jako podpora dla blatu biurka) = pedestal
czasownik
inne
przymiotnik
służbowy = professional +1 znaczenie
służebny = ancillary +1 znaczenie
służalczy = subservient +3 znaczenia
phrasal verb
przysłówek
służbowo = professionally +1 znaczenie
inne
idiom