14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"serving" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "serving" po angielsku

serving **

banh-canh-serving
rzeczownik
 1. porcja (jedzenia) [COUNTABLE]
  Two servings of chicken, please. (Proszę dwie porcje kurczaka.)
  Can I have a serving of your delicious onion soup? (Czy mogę prosić o porcję twojej pysznej zupy cebulowej?)
  One serving contains 250kcal. (Jedna porcja zawiera 250kcal.)
 2. służenie (komuś)
  Being a maid and serving other people is very hard. (Bycie pokojówką i służenie innym ludziom jest bardzo ciężkie.)
  Serving God helped him deal with his problems. (Służenie Bogu pomogło mu poradzić sobie z problemami.)
 3. podawanie, serwowanie
  The serving of the food was spectacular. (Serwowanie jedzenia było spektakularne.)
 4. obsługiwanie (np. sklepu)
  Serving of the store is my daily job. (Obsługiwanie sklepu to moja codzienna praca.)
 5. służenie, bycie przydatnym
  The serving of this iron lasted ten years. (Służenie tego żelazka trwało dziesięć lat.)
 6. służenie (np. w armii, policji)
  Serving in the army is a very honorable job. (Służenie w armii to bardzo honorowa praca.)
  He retired after 40 years of serving in the army. (On odszedł na emeryturę po 40 latach służenia w armii.)
 7. służenie (skutkowanie) formal
 8. obsługiwanie, dostarczanie obsługi
 9. odsiedzenie (np. wyroku w więzieniu)
  His serving lasted 10 years. (Jego odsiadka trwała 10 lat.)
 10. serwowanie (zagrywanie piłki)
  Serving is his strongest point. (Serwowanie jest jego najmocniejszą stroną.)
 11. pełnienie (np. roli)
  Serving the role of a father is very difficult. (Pełnienie roli ojca jest bardzo trudne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Serve | First United Methodist Church Okeechobee Female Waiter Serving Businessman In Coffee Shop A Pot Of Coffee ... Navy Federal Credit Union: Serving the Army
czasownik
 1. podawać, serwować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Breakfast is served from 7 am to 10 am. (Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.)
  Do you serve crabs? (Czy serwujecie kraby?)
 2. obsługiwać (np. w sklepie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I serve at KFC for a job. (Moją pracą jest obsługiwanie w KFC.)
  My name is Jake and I will be serving you tonight. (Mam na imię Jake i będę dziś państwa obsługiwać.)
 3. służyć, być przydatnym [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
  A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
 4. służyć (np. w armii, policji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
  Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
 5. służyć (skutkować) formal [INTRANSITIVE]
  This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 6. obsługiwać, dostarczać obsługę [TRANSITIVE]
  We are able to serve in every way you need. (Jesteśmy w stanie dostarczać obsługę w każdy potrzebny sposób.)
  This robot can serve computers. (Ten robot potrafi obsługiwać komputery.)
 7. odsiedzieć (np. wyrok w więzieniu) [TRANSITIVE]
  He served his time, and now he is out. (On odsiedział swój wyrok i jest na wolności.)
  He was sentenced to serve three years in prison. (On został skazany na odsiedzenie trzech lat w więzieniu.)
 8. serwować (zagrywać piłkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She serves the ball to start the match. (Ona serwuje piłkę, zaczynając grę.)
  I can't serve. I'm terrible at volleyball. (Nie umiem serwować. Jestem okropna w siatkówkę.)
 9. pełnić (np. rolę)
  This solution serves as a temporary fix. (To rozwiązanie pełni rolę tymczasowego środka naprawczego.)
  This car served as a taxi for five years. (To auto pełniło rolę taksówki przez pięć lat.)
rzeczownik
 1. serw (np. w siatkówce)
  A game starts with a serve. (Gra rozpoczyna się serwem.)
  He has the best serve on our team. (On ma najlepszy serw w naszej drużynie.)
czasownik
 1. służyć czemuś (np. krajowi)
  He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
  I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)

powered by  eTutor logo