Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"podawanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podawanie" po polsku

podawanie

rzeczownik
 1. serving **
  • podawanie, serwowanie
   The serving of the food was spectacular. (Serwowanie jedzenia było spektakularne.)
 2. running **
 3. handing  
 4. proffering
obrazek do "serve" po polsku
czasownik
 1. serve *****
 2. hand *****   [przechodni]
  Could you hand me that book? (Czy mógłbyś podać mi tamtą książkę?)
  He handed the bowl to grandpa. (On podał miskę dziadkowi.)
  link synonim: pass
 3. give ***** , także: gie ScoE
  • dawać, podawać (np. do ręki) [przechodni]
   He gave me flowers. (On dał mi kwiaty.)
   Can you give me $20? (Czy możesz mi dać 20 dolarów?)
   She will give you the number. (Ona poda ci numer.)
  • dawać, podawać (np. informacje, wiedzę) [przechodni]
   Give me a clue. (Daj mi wskazówkę.)
   He couldn't give me this information. (On nie mógł mi podać tej informacji.)
   Can you give me your name? (Czy możesz mi podać swoje imię?)
 4. pass , *****
  • podawać [przechodni]
   Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
   She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
   Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
   link synonim: hand
  • podawać (piłkę) [przechodni/nieprzechodni]
   He likes to pass the ball to the better players. (On lubi podawać piłkę lepszym graczom.)
   Pass the ball to me, I can score a goal from here! (Podaj mi piłkę, stąd mogę strzelić gola!)
 5. administer ** , także: administrate
  • zaaplikować, podawać (lek) oficjalnie [przechodni]
   The doctor administers medicine to the patient every day. (Lekarz codziennie podaje pacjentowi lekarstwo.)
   Nurse, administer a sedative, please. (Siostro, zaaplikuj środek uspokajający, proszę.)
 6. quote ***
  • podawać (o informacji) [przechodni]
   The police doesn't want to quote any information. (Policja nie chce podawać żadnych informacji.)
   They didn't quote the name of the killer. (Nie podali imienia zabójcy.)
 7. proffer
 8. run *****
  • publikować, podawać (do wiadomości) [przechodni]
   BBC ran the footage of the terrorists shooting at women. (BBC opublikowało nagranie terrorystów strzelających do kobiet.)
   He ran the mean article. (On opublikował ten złośliwy artykuł.)
 9. infeed
phrasal verb
 1. hand over
czasownik
 1. give somebody something *****  
  Could you give me the salt, please? (Czy możesz podać mi sól, proszę?)
  Give me those books, please. (Proszę, podaj mi te książki.)
phrasal verb
 1. serve somebody with something
czasownik
 1. reach somebody something *****   potocznie
  Can you reach me the book? (Czy możesz podać mi książkę?)
  He's reached me the salt. (On podał mi sól.)
 2. give something to somebody **  
  The nurse gave the patient one dose of morphine. (Pielęgniarka podała pacjentowi jedną dawkę morfiny.)
  Your son asked me for salt so I gave it to him. (Twój syn poprosił mnie o sól, więc mu ją podałem.)
 1. hand something up to someone  
phrasal verb
 1. hand something over to somebody  
  He handed the phone over to me. (On podał mi telefon.)
phrasal verb
 1. put somebody on , także: put on somebody ***
czasownik
 1. serve something to somebody  
phrasal verb
 1. feed something to somebody
phrasal verb
 1. dish something out , dish out something

Powiązane zwroty — "podawanie"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
inne