BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dostarczać obsługę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostarczać obsługę" po polsku

dostarczać obsługę

czasownik
  1. serve *****
    • obsługiwać, dostarczać obsługę [przechodni]
      We are able to serve in every way you need. (Jesteśmy w stanie dostarczać obsługę w każdy potrzebny sposób.)
      This robot can serve computers. (Ten robot potrafi obsługiwać komputery.)

powered by  eTutor logo