BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

obsługiwać (np. w sklepie)

serve

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

serve = obsługiwać (np. w sklepie)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I serve at KFC for a job. = Moją pracą jest obsługiwanie w KFC.