BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"służyć komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "służyć komuś" po polsku

czasownik
 1. serve something *****
  • służyć czemuś (np. krajowi)
   He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
   I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)
czasownik
 1. minister ****
  • służyć, prowadzić kościół
   I have ministered for over 30 years. (Prowadzę kościół przez ponad 30 lat.)
   This priest ministers his people. (Ten ksiądz służy swoim ludziom.)
 2. serve *****
  • służyć, być przydatnym [przechodni/nieprzechodni]
   The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
   A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
  • służyć (np. w armii, policji) [przechodni/nieprzechodni]
   During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
   Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
  • służyć (skutkować) oficjalnie [nieprzechodni]
   This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 3. convent  
 4. proffer
 5. bestead  
 6. subserve

służyć komuś

phrasal verb
 1. minister to somebody  
czasownik
 1. serve someone's purpose  
  The fridge has served our purpose very well for 10 years now. (Lodówka służy nam bardzo dobrze już od 10 lat.)
idiom
 1. work out well for somebody
 2. be somebody's poodle
 1. be in attendance on somebody

powered by  eTutor logo