Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"służący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "służący" po polsku

służący

rzeczownik
 1. servant , **
  • posługacz, służący, sługa [policzalny]
   His servants brought us some food. (Jego służący przynieśli nam trochę jedzenia.)
   She told her servant to open the door. (Ona kazała swojej służącej otworzyć drzwi.)
   I worked as a servant of the royal family. (Pracowałem jako służący dla rodziny królewskiej.)
 2. valet
  • lokaj, pokojowy, służący
   Ask your valet to bring us some wine. (Poproś swojego służącego, żeby przyniósł nam trochę wina.)
   My valet brought me a glass of water. (Mój służący przyniósł mi szklankę wody.)
 3. buttons *    BrE slang
  Go straight to the fort with the buttons and wait for us there. (Idź prosto do fortecy ze służącym i poczekaj tam na nas.)
 4. domestic ***   przestarzale
  You work in the castle as a domestic. (Ty pracujesz w zamku jako służąca.)
  Are you employed as a domestic in this inn? (Czy jesteś zatrudniony jako służący w tej gospodzie?)
 5. retainer
 6. manservant   przestarzale
 7. thrall
 8. houseboy BrE , houseman AmE
 9. gentleman's gentleman  
 10. footboy
  • służący (chłopiec)
 11. house servant , domestic servant , domestic helper , domestic worker
 12. menial
 13. gossoon
 14. servingman   przestarzale
 15. servitor
 16. varlet
czasownik
 1. serve something *****
  • służyć czemuś (np. krajowi)
   He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
   I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)
czasownik
 1. minister ****
  • służyć, prowadzić kościół
   I have ministered for over 30 years. (Prowadzę kościół przez ponad 30 lat.)
   This priest ministers his people. (Ten ksiądz służy swoim ludziom.)
 2. serve *****
  • służyć, być przydatnym [przechodni/nieprzechodni]
   The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
   A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
  • służyć (np. w armii, policji) [przechodni/nieprzechodni]
   During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
   Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
  • służyć (skutkować) oficjalnie [nieprzechodni]
   This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 3. convent  
 4. proffer
 5. bestead  
 6. subserve

Powiązane zwroty — "służący"

rzeczownik
służba = service , services +7 znaczeń
służąca = maid +6 znaczeń
sługa = attendant +2 znaczenia
giermek (służący rycerzowi) = squire
kozioł (stojak służący jako podpora, np. stołu) = trestle , także: tressel
prostownik (mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie) = extensor
pion (przyrząd służący do wyznaczania kierunku pionowego) = plumb bob
stroik instrumentu (przyrząd służący do wprowadzania w drganie powietrza zawartego wewnątrz piszczałki) = reed
polerka (materiał służący do polerowania powierzchni) = buffer
spektrometr (przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm) = spectrometer
szlif (służący w badaniach mikroskopowych metali) = microsection
kańczug (rzemienny bicz służący jako narzędzie chłosty) = cat-o'-nine-tails , także: cat o' nine tails , także: cat
Adobe Photoshop (program służący do obróbki graficznej) = Adobe Photoshop
dowożenie autobusem do szkoły dzieci różnych ras (jako środek służący likwidacji segregacji rasowej) = busing
przymiotnik
inne
czasownik
zasłużyć = earn +2 znaczenia
phrasal verb
przysłówek
służbowo = professionally +1 znaczenie
przedimek
zaimek
zaimek bezosobowy (służący do tworzenia konstrukcji bezosobowych) = one
inne

"służący" — Słownik kolokacji angielskich

domestic worker kolokacja
 1. domestic przymiotnik + worker rzeczownik = służący, służąca
  Bardzo silna kolokacja

  Every year women come to this country as domestic workers, to support families back home.

domestic servant kolokacja
 1. domestic przymiotnik + servant rzeczownik = służący, służąca
  Bardzo silna kolokacja

  But they found work as domestic servants and could not have children living with them.

house servant kolokacja
 1. house rzeczownik + servant rzeczownik = służący, służąca
  Zwykła kolokacja

  No real effort was made to keep house servants locked up.

domestic helper kolokacja
 1. domestic przymiotnik + helper rzeczownik = służący, służąca
  Luźna kolokacja

  Until the 1990s, foreign domestic helpers mostly came from the Philippines.

powered by  eTutor logo