BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"służąca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "służąca" po polsku

służąca

maid-1 The Kitchen Maid Maid of all work, W.H. Pyne Picture of Parlour Maid at
rzeczownik
 1. maid *
  • pokojówka, służąca [COUNTABLE]
   The maid will come to clean your room when you go out. (Pokojówka przyjdzie posprzątać w twoim pokoju kiedy wyjdziesz.)
   Ask the maid for extra towels. (Poproś pokojówkę o dodatkowe ręczniki.)
   She inquired about the maid position. (Ona zapytała o stanowisko pokojówki.)
 2. girl , ***** , także: gyal dialect   old-fashioned [COUNTABLE]
  She has been working as a servant girl for years. (Ona pracuje jako służąca od lat.)
  Has she hired a girl finally? (Czy ona w końcu zatrudniła służącą?)
 3. bonne
 4. skivvy   British English
 5. maidservant , maid *  
 6. housemaid
 7. servant maid
 8. parlour maid , parlourmaid   British English
czasownik
 1. serve something *****
  • służyć czemuś (np. krajowi)
   He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
   I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)
czasownik
 1. minister ****
  • służyć, prowadzić kościół
   I have ministered for over 30 years. (Prowadzę kościół przez ponad 30 lat.)
   This priest ministers his people. (Ten ksiądz służy swoim ludziom.)
 2. serve *****
  • służyć, być przydatnym [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
   A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
  • służyć (np. w armii, policji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
   Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
  • służyć (skutkować) formal [INTRANSITIVE]
   This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 3. convent  
 4. proffer
 5. bestead  
 6. subserve
rzeczownik
 1. servant , **
  • posługacz, służący [COUNTABLE]
   His servants brought us some food. (Jego służący przynieśli nam trochę jedzenia.)
   She told her servant to open the door. (Ona kazała swojej służącej otworzyć drzwi.)
   I worked as a servant of the royal family. (Pracowałem jako służący dla rodziny królewskiej.)
 2. valet
  • lokaj, pokojowy, służący
   Ask your valet to bring us some wine. (Poproś swojego służącego, żeby przyniósł nam trochę wina.)
   My valet brought me a glass of water. (Mój służący przyniósł mi szklankę wody.)
 3. buttons *   British English slang
  Go straight to the fort with the buttons and wait for us there. (Idź prosto do fortecy ze służącym i poczekaj tam na nas.)
 4. domestic ***   old-fashioned
  You work in the castle as a domestic. (Ty pracujesz w zamku jako służąca.)
  Are you employed as a domestic in this inn? (Czy jesteś zatrudniony jako służący w tej gospodzie?)
 5. retainer
 6. manservant   old-fashioned
 7. thrall
 8. houseboy British English , houseman American English
 9. gentleman's gentleman  
 10. footboy
 11. menial
 12. gossoon
 13. servingman   old-fashioned
 14. servitor
 15. varlet

Powiązane zwroty — "służąca"

rzeczownik
służba = service , services +7 znaczeń
sługa = attendant +2 znaczenia
żywiec (mała ryba służąca jako przynęta) = minnow , także: minny American English dialect , także: pinkeen dialect
obsługa = support +1 znaczenie
zarodnik (komórka służąca do rozmnażania się roślin i grzybów) = spore
lina (rozpięta wysoko, służąca do balansowania) = high wire
wyrzutnia (służąca do wysyłania samolotów ze statku) = catapult
wole (workowata część przełyku niektórych ptaków służąca do przechowywania pokarmu) = craw
chromatografia (technika służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych) = chromatography
szekla (metalowa klamra służąca do łączenia elementów takielunku, np. liny z żaglem) = shackle
suszarnia (drewniana chatka na zewnątrz służąca do suszenia np. ziół) = drying shed
krystiania (w narciarstwie - ewolucja służąca do zmiany kierunku lub zatrzymania się) = christiania , także: christie , także: christy
naszywka (naszywka z humorystycznym napisem i obrazkiem umieszczana na mundurze wojskowym służąca jako element utożsamiający z danym oddziałem wojskowym) = morale patch
przymiotnik
inne
czasownik
przysłówek
służbowo = professionally +1 znaczenie
phrasal verb

"służąca" — Słownik kolokacji angielskich

domestic worker kolokacja
 1. domestic przymiotnik + worker rzeczownik = służący, służąca
  Bardzo silna kolokacja

  Every year women come to this country as domestic workers, to support families back home.

domestic servant kolokacja
 1. domestic przymiotnik + servant rzeczownik = służący, służąca
  Bardzo silna kolokacja

  But they found work as domestic servants and could not have children living with them.

house servant kolokacja
 1. house rzeczownik + servant rzeczownik = służący, służąca
  Zwykła kolokacja

  No real effort was made to keep house servants locked up.

  Podobne kolokacje:
domestic helper kolokacja
 1. domestic przymiotnik + helper rzeczownik = służący, służąca
  Luźna kolokacja

  Until the 1990s, foreign domestic helpers mostly came from the Philippines.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo