BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"will do" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "will do" po angielsku

will do ***

 1. wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
  I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
  I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
  I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
 2. nie ma sprawy (wyrażenie chęci zrobienia czegoś)
  "Could you fix the leaking tap?" "Will do." ("Mógłbyś naprawić cieknący kran?" "Nie ma sprawy.")
  "Can you bring me a glass of water?" "Will do." ("Przyniesiesz mi szklankę wody?" "Nie ma sprawy.")

powered by  eTutor logo