"podać komuś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podać komuś coś" po polsku

podać komuś coś

czasownik
 1. give somebody something *****  
  Could you give me the salt, please? (Czy możesz podać mi sól, proszę?)
  Give me those books, please. (Proszę, podaj mi te książki.)
phrasal verb
 1. serve somebody with something
czasownik
 1. reach somebody something *****   potocznie
  Can you reach me the book? (Czy możesz podać mi książkę?)
  He's reached me the salt. (On podał mi sól.)
 2. give something to somebody **  
  The nurse gave the patient one dose of morphine. (Pielęgniarka podała pacjentowi jedną dawkę morfiny.)
  Your son asked me for salt so I gave it to him. (Twój syn poprosił mnie o sól, więc mu ją podałem.)
 1. hand something up to someone  
phrasal verb
 1. hand something over to somebody  
  He handed the phone over to me. (On podał mi telefon.)
obrazek do "serve" po polsku Serve | First United Methodist Church Okeechobee
czasownik
 1. serve *****
 2. hand *****   [przechodni]
  Could you hand me that book? (Czy mógłbyś podać mi tamtą książkę?)
  He handed the bowl to grandpa. (On podał miskę dziadkowi.)
  link synonim: pass
 3. give ***** , także: gie ScoE
  • dawać, podawać (np. do ręki) [przechodni]
   He gave me flowers. (On dał mi kwiaty.)
   Can you give me $20? (Czy możesz mi dać 20 dolarów?)
   She will give you the number. (Ona poda ci numer.)
 4. pass , *****   [przechodni]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
  link synonim: hand
 5. administer ** , także: administrate
  • zaaplikować, podawać (lek) oficjalnie [przechodni]
   The doctor administers medicine to the patient every day. (Lekarz codziennie podaje pacjentowi lekarstwo.)
   Nurse, administer a sedative, please. (Siostro, zaaplikuj środek uspokajający, proszę.)
 6. quote ***
  • podawać (o informacji) [przechodni]
   The police doesn't want to quote any information. (Policja nie chce podawać żadnych informacji.)
   They didn't quote the name of the killer. (Nie podali imienia zabójcy.)
 7. proffer
 8. run *****
  • publikować, podawać (do wiadomości) [przechodni]
   BBC ran the footage of the terrorists shooting at women. (BBC opublikowało nagranie terrorystów strzelających do kobiet.)
   He ran the mean article. (On opublikował ten złośliwy artykuł.)
 9. infeed
phrasal verb
 1. hand over
phrasal verb
 1. put somebody on , także: put on somebody ***
czasownik
 1. serve something to somebody  
phrasal verb
 1. feed something to somebody
phrasal verb
 1. dish something out , dish out something

powered by  eTutor logo