PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spare" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spare" po angielsku

spare **

przymiotnik
 1. zapasowy
  Do you have a spare set of keys? (Czy masz zapasowy zestaw kluczy?)
  He has a spare tyre in his car. (On ma w swoim samochodzie koło zapasowe.)
 2. dodatkowy, wolny
  I've got a lot of spare time. (Mam dużo wolnego czasu.)
  I usually read books in my spare time. (Zazwyczaj czytam książki w moim wolnym czasie.)
 3. oszczędny (styl pisania)
  This author has a spare style of writing. (Ten autor ma oszczędny styl pisania.)
 4. szczupły (o osobie)
  She runs every day to have a spare figure. (Ona biega codziennie, aby mieć szczupłą figurę.)
  He's so spare, is he on a diet? (On jest taki szczupły, jest na diecie?)
  I swim every day to be spare. (Pływam codziennie, aby być szczupłym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
  I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
  Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
  She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 2. oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić) [przechodni]
  The king spared the traitor's life. (Król oszczędził życie zdrajcy.)
  Spare me the details, I don't want to know that. (Oszczędź mi szczegółów, nie chcę tego wiedzieć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zapasowa rzecz (np. klucz, buty) [policzalny]
  I lost my key but I have a spare. (Zgubiłem mój klucz, ale mam klucz zapasowy.)
 2. zbicie pozostałych kręgli za drugim rzutem [policzalny]
  zobacz także: strike

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. oszczędź mi, daruj sobie (np. opowiadanie ze szczegółami)

Powiązane zwroty — "spare"

rzeczownik
przysłówek
czasownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo