TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"give something out to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give something out to somebody" po angielsku

give something out to somebody

phrasal verb
 1. rozdać coś komuś
phrasal verb
 1. rozdawać coś, wręczać coś (grupie osób)
  I gave the leaflets out to them, I don't know if they read it. (Rozdałem im ulotki, nie wiem czy to przeczytali.)
 2. oświadczać coś  BrE oficjalnie
phrasal verb
 1. odmówić posłuszeństwa (przestać prawidłowo funkcjonować np. części ciała, narządy, przedmioty), zużyć się
  My legs gave out at the end of the marathon. (Moje nogi odmówiły posłuszeństwa pod koniec maratonu.)
  I felt my legs give out and I collapsed onto the floor. (Czułam, jak moje nogi odmówiły posłuszeństwa i osunęłam się na podłogę.)
 2. wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
  My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
 3. rozdać, wyczerpać (np. środki), zaopatrywać, wydawać
 4. emitować (np. światło, dźwięk)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.