"rozdać coś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdać coś komuś" po polsku — Słownik angielsko-polski

phrasal verb
 1. hand something around  
  It was her birthday and she handed candies around. (To były jej urodziny i rozdawała cukierki.)
 2. pass something out  
  My first job was passing out leaflets. (Moją pierwszą pracą było rozdawanie ulotek.)
 3. deal something out
czasownik
 1. deal ***** , także: deal out
 2. distribute **
 3. administer ** , także: administrate
 4. allot  
phrasal verb
 1. dole out
phrasal verb
 1. give something out
 2. hand something out , hand out something *
 3. give something away
 4. hand something round
 5. dish something out , dish out something