"rozprowadzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozprowadzać" po polsku

rozprowadzać [TRANSITIVE]

czasownik
 1. distribute **
  • rozdawać, rozprowadzać, rozdzielać, dzielić [TRANSITIVE]
   Can you distribute these surveys? (Czy możesz rozdać te ankiety?)
   He distributes leaflets in the centre of Warsaw. (On rozprowadza ulotki w centrum Warszawy.)
  • rozprowadzać, kolportować (np. dobra, książki) [TRANSITIVE]
   He distributes books in the third world countries. (On rozprowadza książki w krajach trzeciego świata.)
   They distribute goods to the local shops. (Oni rozprowadzają dobra do lokalnych sklepów.)
 2. allocate *
phrasal verb
 1. spread something around
czasownik
 1. schmear

powered by  eTutor logo