"oprowadzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oprowadzać" po polsku

oprowadzać

obrazek do "guide" po polsku Tour guide Michelle scottish tour guide,
czasownik
 1. guide ****
  • prowadzić, zaprowadzać, oprowadzać, pokierować, naprowadzać [przechodni]
   The local guided us to the pub. (Miejscowy zaprowadził nas do pubu.)
   I don't know the city, can you guide me? (Nie znam tego miasta, możesz mnie oprowadzić?)
   The hitchhiker guided us to the motorway. (Autostopowicz pokierował nas do autostrady.)
   We got lost, we have to ask someone to guide us to the city. (Zgubiliśmy się, musimy poprosić kogoś, żeby nas pokierował do miasta.)
   link synonim: lead
phrasal verb
 1. take somebody around , take somebody round  
  It's nice visiting a city if you have someone to take you around. (Miło jest zwiedzać miasto, jeśli masz kogoś, kto cię pooprowadza.)
  Jim will take you round and introduce you to your new colleagues. (Jim oprowadzi cię i przedstawi twoim nowym kolegom z pracy.)
obrazek do "show somebody around something" po polsku
phrasal verb
 1. show somebody around something , show somebody round something BrE

powered by  eTutor logo