"pokazać komuś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokazać komuś coś" po polsku

pokazać komuś coś

obrazek do "show somebody around something" po polsku
czasownik
 1. show somebody something *****
  • pokazać komuś coś
   Could you show me your notebook? (Czy mógłbyś pokazać mi swój zeszyt?)
   I showed him my phone. (Pokazałem mu swój telefon.)
  • pokazać komuś coś (np. drogę)
   I will show you the way to the cinema. (Pokażę ci drogę do kina.)
   Would you be so kind as to show me the way to the garden? (Czy byłbyś tak miły i pokazał mi drogę do ogrodu?)
phrasal verb
 1. show somebody around something , show somebody round something BrE
  • pokazać komuś coś (np. nowy dom), oprowadzać kogoś
   You have to visit me - I'll show you around the house. (Musisz mnie odwiedzić - oprowadzę cię po domu.)
   He showed me round his house. (On mnie oprowadził po swoim domu.)
   Will you show our new employee round the office? (Czy oprowadzisz naszego nowego pracownika po biurze?)
czasownik
 1. demonstrate ***
  • zademonstrować, pokazać (np. jakąś umiejętność) [przechodni]
   Can you demonstrate me your strength? (Czy możesz zademonstrować mi swoją siłę?)
   What tricks can your dog demonstrate? (Jakie sztuczki może pokazać twój pies?)
 2. show sportsmanship
czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć) [przechodni]
   I showed her the letter. (Pokazałem jej list.)
   The airlines showed their new planes. (Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.)
   Can you show me your new car? (Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?)
   Show me your photos. (Pokaż mi swoje zdjęcia.)
 2. reflect ****
  • odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) [przechodni]
   Her face reflected in the mirror. (Jej twarz odbijała się w lustrze.)
   The view was amazing - the trees and the moon reflected in the lake! (Widok był niesamowity - drzewa i księżyc odbijały się w jeziorze!)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [nieprzechodni]
   I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
   My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 4. exhibit ***
 5. show a front
 6. kithe ScoE , także: kythe ScoE
phrasal verb
 1. be on *****
 2. point out ***
phrasal verb
 1. show up ***
  • pokazywać się, pojawiać się
   Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
   I hope he won't show up here, I'm mad at him. (Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.)
   I won't be able to show up at your party, Kim. (Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.)
idiom
 1. make an appearance
  • pokazywać się, pojawiać się, występować
   Do you think that this famous singer will make an appearance? (Myślisz, że wystąpi ta słynna piosenkarka?)
   I don't think she'll make an appearance - she's very busy. (Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - jest bardzo zajęta.)

powered by  eTutor logo