"wskazywać na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wskazywać na coś" po polsku

czasownik
 1. indicate ****
  • wskazywać na, oznaczać, znamionować, być znakiem czegoś (pokazać, że coś jest prawdopodobne) [przechodni]
   Your red cheeks indicate abashment. (Twoje czerwone policzki znamionują zakłopotanie.)
   A red sky in the morning indicates windy weather. (Czerwone niebo rankiem znamionuje wietrzną pogodę.)
   His gestures indicated that he was nervous. (Jego gesty wskazywały na to, że był zdenerwowany.)
   Her face indicated that she was mad. (Jej twarz wskazywała na to, że była zła.)
   link synonim: signify
 2. suggest , *****
  • nasuwać, wskazywać na [przechodni]
   All the evidence suggests him as the culprit. (Wszystkie dowody wskazują na niego jako sprawcę.)
   The pain suggests that you broke your leg. (Ból wskazuje na to, że złamałeś nogę.)

wskazywać na coś

phrasal verb
 1. point to something ***
  • wskazywać na coś, zwracać uwagę na coś
   In your speech you have to point to our biggest problems. (W swojej przemowie musisz zwrócić uwagę na nasze największe problemy.)
   He pointed to the problem of poverty in our country. (On zwrócił uwagę na problem ubóstwa w naszym kraju.)
 2. point something out , point out something ***
  • wskazywać na coś, zwrócić uwagę na coś
   He pointed this problem out at the last meeting. (On zwrócił uwagę na ten problem na ostatnim zebraniu.)
   The teacher pointed the important dates out. (Nauczyciel zwrócił uwagę na ważne daty.)
 3. throw something up
czasownik
 1. go to show something
 2. be indicative of something

powered by  eTutor logo