BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"own" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "own" po angielsku

own , *****

przymiotnik
 1. własny
  I know my own son. (Znam swojego własnego syna.)
  I guess she has her own problems. (Wydaje mi się, że ona ma swoje własne problemy.)
  I had to see it with my own eyes. (Musiałem to zobaczyć na własne oczy.)
  It is my own house. (To jest mój własny dom.)
  I'm making my own money, I don't need help. (Zarabiam moje własne pieniądze, nie potrzebuję pomocy.)
  W tym znaczeniu "own" występuje z przymiotnikiem dzierżawczym.
 2. samodzielny, własnoręczny
  It's her own project, I won't interfere. (To jest jej samodzielny projekt, nie będę się wtrącać.)
  She made her own pendant. (Ona zrobiła swój własnoręczny wisiorek.)
 3. rodzony
czasownik
 1. posiadać, mieć, mieć na własność [przechodni]
  I own ten pairs of shoes. (Posiadam dziesięć par butów.)
  Do you own a car? (Czy posiadasz samochód?)
  They own this land. (Oni mają tę ziemię na własność.)
  I own a big house. (Jestem właścicielem dużego domu.)
  Who owns this building? (Kto jest właścicielem tego budynku?)
  My father owns a big company. (Mój ojciec posiada dużą firmę.)
  link synonim: possess
 2. przyznawać (że coś jest prawdą) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  I own that she is beautiful. (Przyznaję, że ona jest piękna.)
  I own you are right. (Przyznaję, że masz rację.)
  I must own she is not very attractive. (Muszę przyznać, że ona nie jest bardzo atrakcyjna.)
  You must own you like it. (Musisz przyznać, że ją lubisz.)
 3. załatwiać, pokazywać gdzie raki zimują slang [przechodni]
  Don't worry, I'll own him. (Nie martw się, pokażę mu gdzie raki zimują.)
  He owned his opponent. (On załatwił swojego przeciwnika.)

Powiązane zwroty — "own"

idiom
inne
przymiotnik
inne
czasownik
rzeczownik
phrasal verb
own up = przyznawać się (do zrobienia czegoś, szczególnie drobnostki, np. do zbicia szklanki)
kolokacje

powered by  eTutor logo