PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bez niczyjej pomocy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez niczyjej pomocy" po polsku

bez niczyjej pomocy

idiom
 1. on one's own *
  • samodzielnie, bez niczyjej pomocy
   I don't want your help, I have to do this on my own. (Nie chcę twojej pomocy, muszę to zrobić samodzielnie.)
   This is beautiful! Did you do it on your own? (To jest piękne! Zrobiłaś to bez niczyjej pomocy?)
   She decided to go on her own. (Ona zdecydowała się pojechać sama.)
   You don't have to face the problems on your own. (Nie musisz samemu stawiać czoła tym problemom.)
   They left him on his own. (Oni zostawili go samego.)
 1. by oneself
przysłówek
 1. unassisted  
 1. all on your own  
  You painted this painting all on your own? You're brilliant. (Namalowałeś ten obraz bez niczyjej pomocy? Jesteś genialny.)
  My son can dress himself all on his own. He's grown so much. (Mój syn potrafi się ubrać bez niczyjej pomocy. Tak dużo urósł.)
  I built this house all on my own. I'm very proud of it. (Zbudowałem ten dom bez niczyjej pomocy. Jestem z tego bardzo dumny.)

powered by  eTutor logo