"wspólny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspólny" po polsku

wspólny

obrazek do "shared" po polsku Best 25+ Shared rooms ideas on Pinterest | Sister bedroom, Shared ...
przymiotnik
 1. common ****  
  This is a common room where we all sleep. (To jest pokój wspólny, w którym wszyscy śpimy.)
  I have to find a common language with her. (Muszę znaleźć z nią wspólny język.)
 2. joint ***
  • wspólny, łączny
   Do you and your husband have a joint bank account? (Czy ty i twój mąż macie wspólne konto bankowe?)
   The parents were awarded joint custody of their son. (Rodzice dostali wspólną opiekę nad synem.)
   zobacz także: united, combined
 3. shared **
  • dzielony, wspólny (np. pokój)
   I rent a shared room. (Wynajmuję dzielony pokój.)
 4. corporate ***
  • wspólny, grupowy, zbiorowy
   This party is our corporate effort. (Ta impreza to nasz zbiorowy wysiłek.)
   This test is not corporate work! (Ten test nie jest pracą grupową!)
 5. cooperative ** , także: co-operative
  • kooperatywny, oparty na współdziałaniu, wspólny (np. działania, wysiłek)
   It was a cooperative effort. (To był wspólny wysiłek.)
   We can achieve it by our cooperative work. (Możemy to osiągnąć naszą wspólną pracą.)
   You should thank the whole group - it was their cooperative effort. (Powinieneś podziękować całej grupie - to był ich wspólny wysiłek.)
 6. collective **
  • wspólny, zbiorowy (np. decyzja, odpowiedzialność)
   There is a collective responsibility for this project. (W tym projekcie obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa.)
 7. combined **
  • wspólny (np. operacja, działania militarne)
   This project is the outcome of our combined effort. (Ten projekt jest wynikiem naszego wspólnego wysiłku.)
   zobacz także: joint
 8. united ***
  • wspólny (np. wysiłek)
   The task required a united effort. (Zadanie wymagało wspólnego wysiłku.)
   You can achieve more with a united effort. (Możesz więcej osiągnąć wspólnym wysiłkiem.)
 9. mutual **
  • wspólny (np. przyjaciel)
   shared by two or more people
   Tom is our mutual friend. (Tom jest naszym wspólnym przyjacielem.)
 10. collaborative *
  • wspólny (np. praca)
 11. communal *
  • wspólny (dzielony)
  • wspólny (wspólnie wykonany)
 12. concerted
 13. conjoint   oficjalnie
 1. jointly owned

"wspólny" — Słownik kolokacji angielskich

jointly owned kolokacja
 1. own czasownik + jointly przysłówek = wspólny, wspólnie posiadany
  Bardzo silna kolokacja

  AN example would be a couple who jointly owned a house worth $800,000.

powered by  eTutor logo