BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"zagraniczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagraniczny" po polsku

zagraniczny

przymiotnik
 1. foreign **** , także: furrin dialect
  • obcy, zagraniczny, z innego kraju
   How many foreign visitors do you have every year? (Ilu zagranicznych gości masz co roku?)
   He speaks many foreign languages. (On mówi wieloma obcymi językami.)
   zobacz także: alien, international, outside
  • zagraniczny (związany z innymi krajami), spraw zagranicznych (np. polityka)
   Today she met with the Polish Foreign Minister. (Dzisiaj spotkała się z polskim ministrem spraw zagranicznych.)
   W tym znaczeniu "foreign" występuje z rzeczownikiem.
 2. offshore *
  • zagraniczny (np. bank)
 3. external ** , ext. (skrót)  
  All of these products are external. (Wszystkie te produkty są zagraniczne.)
  Is this an external phone number? (Czy to zagraniczny numer telefonu?)
 4. overseas **
  • zagraniczny (np. student, firma)
   We want to check out some overseas suppliers. (Chcemy sprawdzić kilku zagranicznych dostawców.)
  • zagraniczny, międzynarodowy (np. pomoc, handel)
 5. foreign-owned

powered by  eTutor logo