Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"external" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "external" po angielsku

external ** , ext. (skrót)

przymiotnik
 1. zewnętrzny
  Temperature is an external factor in this experiment. (Temperatura jest czynnikiem zewnętrznym w tym eksperymencie.)
  "For external use only!" ("Tylko do użytku zewnętrznego!")
  An external examiner was invited to the school-leaving exam. (Zewnętrzny egzaminator został zaproszony na egzamin dojrzałości.)
 2. zewnętrzny (właściwy środowisku otaczającemu)
 3. zewnętrzny (dziejący się na zewnątrz organizacji)
  There are a few external candidates in the application process. (Jest kilku zewnętrznych kandydatów w procesie rekrutacji.)
 4. zagraniczny
  All of these products are external. (Wszystkie te produkty są zagraniczne.)
  Is this an external phone number? (Czy to zagraniczny numer telefonu?)
 5. zewnętrzny (niezależny, np. egzaminator)  BrE
  I was examined by an external professor. (Byłem egzaminowany przez niezależnego profesora.)
  An external curator will visit our school. (Zewnętrzny kurator odwiedzi naszą szkołę.)
 6. eksternistyczny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.