KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"zewnętrzny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zewnętrzny" po polsku

zewnętrzny

przymiotnik
 1. outside ****
  • zewnętrzny (znajdujący się poza budynkiem)
   We have an outside smoking space. (Mamy zewnętrzną przestrzeń do palenia.)
   The outside swimming pool is cold. (Zewnętrzny basen jest zimny.)
   These outside decorations are beautiful. (Te zewnętrzne dekoracje są piękne.)
  • zewnętrzny (angażujący ludzi spoza grupy, organizacji)
   It's an outside group of friends, you don't know them. (To jest zewnętrzna grupa przyjaciół, nie znasz ich.)
   The government needed an outside help to tackle the rebellion. (Rząd potrzebował zewnętrznej pomocy, aby uporać się z buntem.)
   zobacz także: foreign
 2. external ** , ext. (skrót)
  • zewnętrzny
   Temperature is an external factor in this experiment. (Temperatura jest czynnikiem zewnętrznym w tym eksperymencie.)
   "For external use only!" ("Tylko do użytku zewnętrznego!")
   An external examiner was invited to the school-leaving exam. (Zewnętrzny egzaminator został zaproszony na egzamin dojrzałości.)
  • zewnętrzny (właściwy środowisku otaczającemu)
  • zewnętrzny (dziejący się na zewnątrz organizacji)
  • zewnętrzny (niezależny, np. egzaminator) British English
   I was examined by an external professor. (Byłem egzaminowany przez niezależnego profesora.)
   An external curator will visit our school. (Zewnętrzny kurator odwiedzi naszą szkołę.)
 3. outer **  
  How long do you think the outer wall will hold? (Jak myślisz, jak długo zewnętrzny mur wytrzyma?)
 4. exterior
  • zewnętrzny
  • zewnętrzny (wobec czegoś)
 5. outward
  • zewnętrzny (np. wygląd, znak)
 6. peripheral *
 7. extrinsic
 8. extraneous
 9. exogenous
 10. outboard
 11. outermost  
 12. ectal  
 13. off-the-job
 14. outmost  
 15. off-board
  • zewnętrzny (o sprzęcie niestanowiącym integralnej części komputera)

powered by  eTutor logo