Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zewnętrzny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zewnętrzny" po polsku

zewnętrzny

obrazek do "outside" po polsku
przymiotnik
 1. outside ****
  • zewnętrzny (znajdujący się poza budynkiem)
   We have an outside smoking space. (Mamy zewnętrzną przestrzeń do palenia.)
   The outside swimming pool is cold. (Zewnętrzny basen jest zimny.)
   These outside decorations are beautiful. (Te zewnętrzne dekoracje są piękne.)
  • zewnętrzny (angażujący ludzi spoza grupy, organizacji)
   It's an outside group of friends, you don't know them. (To jest zewnętrzna grupa przyjaciół, nie znasz ich.)
   The government needed an outside help to tackle the rebellion. (Rząd potrzebował zewnętrznej pomocy, aby uporać się z buntem.)
   zobacz także: foreign
 2. external ** , ext. (skrót)
  • zewnętrzny
   Temperature is an external factor in this experiment. (Temperatura jest czynnikiem zewnętrznym w tym eksperymencie.)
   "For external use only!" ("Tylko do użytku zewnętrznego!")
   An external examiner was invited to the school-leaving exam. (Zewnętrzny egzaminator został zaproszony na egzamin dojrzałości.)
  • zewnętrzny (właściwy środowisku otaczającemu)
  • zewnętrzny (dziejący się na zewnątrz organizacji)
   There are a few external candidates in the application process. (Jest kilku zewnętrznych kandydatów w procesie rekrutacji.)
  • zewnętrzny (niezależny, np. egzaminator)  BrE
   I was examined by an external professor. (Byłem egzaminowany przez niezależnego profesora.)
   An external curator will visit our school. (Zewnętrzny kurator odwiedzi naszą szkołę.)
 3. outer **  
  How long do you think the outer wall will hold? (Jak myślisz, jak długo zewnętrzny mur wytrzyma?)
 4. third party  
  The official tech support is not responsible for the use of third party applications. (Oficjalna pomoc techniczna nie jest odpowiedzialna za używanie aplikacji zewnętrznych..)
  The marketing campaign will be launched on a third-party platform to reach a wider audience. (Kampania marketingowa odbędzie się na platformie zewnętrznej, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców.)
 5. exterior
  • zewnętrzny
  • zewnętrzny (wobec czegoś)
 6. outward
  • zewnętrzny (np. wygląd, znak)
 7. peripheral *
 8. extrinsic
 9. extraneous
 10. exogenous
 11. outboard
 12. outermost
  • najbardziej oddalony, zewnętrzny, peryferyjny, najdalszy
   New housing is being built mostly in the outermost areas of our city. (Nowe mieszkania są budowane głównie w najbardziej peryferyjnych obszarach naszego miasta.)
 13. ectal  
 14. off-the-job
 15. outmost  
 16. off-board
  • zewnętrzny (o sprzęcie niestanowiącym integralnej części komputera)