BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"obcy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obcy" po polsku

obcy

przymiotnik
 1. foreign **** , także: furrin dialect
  • obcy, zagraniczny, z innego kraju
   How many foreign visitors do you have every year? (Ilu zagranicznych gości masz co roku?)
   He speaks many foreign languages. (On mówi wieloma obcymi językami.)
   zobacz także: alien, international, outside
  • obcy (np. ciało obce)
   The x-ray shows a foreign body in her stomach. (Prześwietlenie pokazuje ciało obce w jej żołądku.)
   W tym znaczeniu "foreign" występuje z rzeczownikiem.
 2. strange ***  
  A strange man walked into my house. (Obcy mężczyzna wszedł do mojego domu.)
  I'm strange to this city. (Jestem obcy w tym mieście.)
 3. alien **
  • cudzoziemski, obcy
   The immigrants brought a lot of alien customs with themselves. (Imigranci przywieźli ze sobą wiele cudzoziemskich zwyczajów.)
 4. unfamiliar *
  • obcy (o osobie), nieznany (np. o otoczeniu)
 5. extraneous
 6. nonnative , non-native
  • obcy (np. osoba)
 7. outland
 8. tramontane , także: transmontane  
 9. bastard *
  • obcy (np. rodzaj czegoś)
 10. fremd   old use
rzeczownik
 1. stranger **
  • obcy, nieznajomy (nieznana osoba) [COUNTABLE]
   He was a complete stranger to me. (On był dla mnie kompletnie obcy.)
   She doesn't let her children talk to strangers. (Ona nie pozwala swoim dzieciom rozmawiać z nieznajomymi.)
   przeciwieństwo: acquaintance
   zobacz także: alien, foreigner
 2. alien **
  • obcy (np. osoba spoza danej grupy lub kręgu kulturowego)
  • obcy, istota pozaziemska, kosmita [COUNTABLE]
   He claims that he met aliens. (On twierdzi, że spotkał obcych.)
   Do you believe in aliens? (Czy wierzysz w obcych?)
   My brother likes films about aliens. (Mój brat lubi filmy o istotach pozaziemskich.)
   The creature said that it is an alien. (Istota powiedziała, że jest obcym.)
   zobacz także: foreign
 3. outsider **
 4. outlander
 5. haole

powered by  eTutor logo