obcy, istota pozaziemska, kosmita

alien

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He claims that he met aliens. = On twierdzi, że spotkał obcych.