"strange" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strange" po angielsku

strange ***

przymiotnik
 1. dziwny
  He sometimes behaves in a very strange way. (On czasami zachowuje się bardzo dziwnie.)
  She had a strange feeling that she had seen it before. (Ona odniosła dziwne wrażenie, że widziała to wcześniej.)
  It's a strange coincidence that we meet here. (To jest dziwny zbieg okoliczności, że się tu spotykamy.)
  You shouldn't go out with this strange man. (Nie powinnaś się umawiać z tym dziwnym mężczyzną.)
  Tom and Andrew are strange men. (Tom i Andrew to dziwni mężczyźni.)
  link synonimy: odd, funny
  zobacz także: curious
 2. obcy
  A strange man walked into my house. (Obcy mężczyzna wszedł do mojego domu.)
  I'm strange to this city. (Jestem obcy w tym mieście.)
przysłówek
 1. dziwnie  AmE
  "How did your date go?" "It was strange." ("Jak poszła twoja randka?" "Było dziwnie.")
  He acts strange. Is he OK? (On zachowuje się dziwnie. Nic mu nie jest?)
 2. obco
  I didn't know anyone, I felt strange. (Nikogo nie znałem, czułem się obco.)
  I felt strange in the empty house. (Czułem się obco w pustym domu.)