BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"dziwny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziwny" po polsku

dziwny

przymiotnik
 1. strange ***  
  He sometimes behaves in a very strange way. (On czasami zachowuje się bardzo dziwnie.)
  She had a strange feeling that she had seen it before. (Ona odniosła dziwne wrażenie, że widziała to wcześniej.)
  It's a strange coincidence that we meet here. (To jest dziwny zbieg okoliczności, że się tu spotykamy.)
  You shouldn't go out with this strange man. (Nie powinnaś się umawiać z tym dziwnym mężczyzną.)
  Tom and Andrew are strange men. (Tom i Andrew to dziwni mężczyźni.)
  link synonimy: odd, funny
  zobacz także: curious
 2. funny ***
  • dziwny, trudny do wyjaśnienia
   There was a funny smell in the kitchen. (W kuchni dziwnie pachniało.)
   It's a funny matter. (To jest trudna do wyjaśnienia sprawa.)
   This beer tastes funny. (To piwo dziwnie smakuje.)
   What's this funny smell? (Co to za dziwny zapach?)
   link synonimy: strange, odd
 3. odd , **  
  He's odd, I don't know why you are friends with him. (On jest dziwny, nie wiem dlaczego się przyjaźnicie.)
  He has an odd sense of humour. (On ma dziwne poczucie humoru.)
  This soup tastes odd. (Ta zupa smakuje dziwnie.)
  link synonimy: strange, funny
  zobacz także: curious
 4. unlikely **
  • niezwykły, dziwny, panoptykalny, panoptikalny
   That's an unlikely coincidence, I can't believe it! (To niezwykły zbieg okoliczności, nie mogę w to uwierzyć!)
   She chose an unlikely place for a marriage ceremony. (Ona wybrała dziwne miejsce na ceremonię ślubną.)
 5. peculiar *
  • dziwny, osobliwy
   The man we met was very peculiar. (Mężczyzna, którego spotkaliśmy był bardzo osobliwy.)
   I noticed a peculiar smell in the air, as if something was burning. (Wyczułem dziwny zapach w powietrzu, jakby coś się paliło.)
   link synonim: bizarre
   przeciwieństwo: normal
 6. curious **
  • osobliwy, dziwny, niezwykły (np. osoba, przypadek)
   Everyone says that I am curious. (Wszyscy mówią, że jestem dziwny.)
   Her house is quite curious. Strange things happen there. (Jej dom jest dość osobliwy. Dziwne rzeczy się tam dzieją.)
   My neighbours are curious and we don't get along. (Moi sąsiedzi są dziwni i nie dogadujemy się.)
   zobacz także: odd, strange
 7. weird **
  • dziwaczny, dziwny potocznie
   Her new haircut is rather weird - I liked the previous one much better. (Jej nowa fryzura jest dość dziwaczna - o wiele bardziej podobała mi się poprzednia.)
   He's really weird. (On jest naprawdę dziwny.)
   link synonim: bizarre
 8. alien **
  • odmienny, dziwny
   Some of the members of the board had alien opinions. (Niektórzy członkowie zarządu mieli odmienne poglądy.)
   He provided an alien approach, which helped our project. (On przedstawił odmienne podejście, co pomogło naszemu projektowi.)
 9. quirky
 10. different *****
  • dziwny, nietypowy język mówiony
   He's not like everybody else, he's different. (On nie jest jak wszyscy inni, jest dziwny.)
   This dress is different but I like it. (Ta sukienka jest nietypowa, ale podoba mi się.)
 11. creepy potocznie
 12. incongruous
 13. singular
 14. aberrant
 15. zany
 16. droll , także: drole
 17. queer
 18. lurking
 19. off *****
  • dziwny, osobliwy
   This girl seems off to me. (Ta dziewczyna wydaje mi się dziwna.)
 20. strange-looking
  • dziwny (o wyglądzie)
   You are a strange-looking guy. (Jesteś dziwnym kolesiem.)
   link synonim: odd-looking
 21. incongruent
 22. far-out  
 23. double-gaited
 24. kookish
 25. zerking
 26. rummy
 27. ferlie , także: ferly  
 28. zanyish
 29. weird-ass American English potocznie
 30. funny-peculiar
 31. spinny
 32. outré   termin literacki
 33. daimen
  • dziwny (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialekt
 34. unco
 35. antrin Scottish English dialekt
 36. fremd   dawne użycie
 37. selcouth dawne użycie
idiom
 1. out in left field
 2. off the wall , off-the-wall
 3. as queer as a nine-bob note
 1. out of kilter , off kilter , akilter
 2. freaky deaky

Powiązane zwroty — "dziwny"

przymiotnik
przedziwny = eerie , także: eery
przysłówek
dziwnie = strangely +2 znaczenia
dziwacznie = weirdly +4 znaczenia
rzeczownik
dziwak = freak +10 znaczeń
dziwactwo = fad +7 znaczeń
idiom
czasownik
phrasal verb

"dziwny" — Słownik kolokacji angielskich

off the wall kolokacja
 1. off przyimek + wall rzeczownik = zwariowany, dziwny, bezsensowny, od czapy
  Zwykła kolokacja

  The other one shot off the wall and went running around.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo