TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dziwny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziwny" po polsku

dziwny

przymiotnik
 1. strange ***  
  He sometimes behaves in a very strange way. (On czasami zachowuje się bardzo dziwnie.)
  She had a strange feeling that she had seen it before. (Ona odniosła dziwne wrażenie, że widziała to wcześniej.)
  It's a strange coincidence that we meet here. (To jest dziwny zbieg okoliczności, że się tu spotykamy.)
  You shouldn't go out with this strange man. (Nie powinnaś się umawiać z tym dziwnym mężczyzną.)
  Tom and Andrew are strange men. (Tom i Andrew to dziwni mężczyźni.)
  link synonimy: odd, funny
  zobacz także: curious
 2. funny ***
  • dziwny, trudny do wyjaśnienia
   There was a funny smell in the kitchen. (W kuchni dziwnie pachniało.)
   It's a funny matter. (To jest trudna do wyjaśnienia sprawa.)
   This beer tastes funny. (To piwo dziwnie smakuje.)
   What's this funny smell? (Co to za dziwny zapach?)
   link synonimy: strange, odd
 3. odd , **  
  He's odd, I don't know why you are friends with him. (On jest dziwny, nie wiem dlaczego się przyjaźnicie.)
  He has an odd sense of humour. (On ma dziwne poczucie humoru.)
  This soup tastes odd. (Ta zupa smakuje dziwnie.)
  link synonimy: strange, funny
  zobacz także: curious
 4. unlikely **
  • niezwykły, dziwny, panoptykalny, panoptikalny
   That's an unlikely coincidence, I can't believe it! (To niezwykły zbieg okoliczności, nie mogę w to uwierzyć!)
   She chose an unlikely place for a marriage ceremony. (Ona wybrała dziwne miejsce na ceremonię ślubną.)
 5. peculiar *
  • dziwny, osobliwy
   The man we met was very peculiar. (Mężczyzna, którego spotkaliśmy był bardzo osobliwy.)
   I noticed a peculiar smell in the air, as if something was burning. (Wyczułem dziwny zapach w powietrzu, jakby coś się paliło.)
   link synonim: bizarre
   przeciwieństwo: normal
 6. curious **
  • osobliwy, dziwny, niezwykły (np. osoba, przypadek)
   Everyone says that I am curious. (Wszyscy mówią, że jestem dziwny.)
   Her house is quite curious. Strange things happen there. (Jej dom jest dość osobliwy. Dziwne rzeczy się tam dzieją.)
   My neighbours are curious and we don't get along. (Moi sąsiedzi są dziwni i nie dogadujemy się.)
   zobacz także: odd, strange
 7. weird **
  • dziwaczny, dziwny potocznie
   Her new haircut is rather weird - I liked the previous one much better. (Jej nowa fryzura jest dość dziwaczna - o wiele bardziej podobała mi się poprzednia.)
   He's really weird. (On jest naprawdę dziwny.)
   link synonim: bizarre
 8. alien **
  • odmienny, dziwny
   Some of the members of the board had alien opinions. (Niektórzy członkowie zarządu mieli odmienne poglądy.)
   He provided an alien approach, which helped our project. (On przedstawił odmienne podejście, co pomogło naszemu projektowi.)
 9. quirky
 10. different *****
  • dziwny, nietypowy język mówiony
   He's not like everybody else, he's different. (On nie jest jak wszyscy inni, jest dziwny.)
   This dress is different but I like it. (Ta sukienka jest nietypowa, ale podoba mi się.)
 11. incongruous ,
 12. singular
 13. aberrant
 14. zany
 15. droll , także: drole
 16. queer
 17. lurking
 18. off , *****
  • dziwny, osobliwy
   This girl seems off to me. (Ta dziewczyna wydaje mi się dziwna.)
 19. strange-looking
  • dziwny (o wyglądzie)
   You are a strange-looking guy. (Jesteś dziwnym kolesiem.)
   link synonim: odd-looking
 20. incongruent
 21. far-out  
 22. double-gaited
 23. kookish
 24. zerking
 25. rummy
 26. ferlie , także: ferly  
 27. zanyish
 28. weird-ass AmE potocznie
 29. funny-peculiar
 30. spinny
 31. outré   termin literacki
 32. unco
 33. antrin ScoE dialekt
 34. daimen ScoE   dialekt
 35. fremd   dawne użycie
 36. selcouth dawne użycie
 37. munted
idiom
 1. out in left field
 2. off the wall , off-the-wall
 3. as queer as a nine-bob note
 1. out of kilter , off kilter , akilter
 2. freaky deaky

Powiązane zwroty — "dziwny"

przymiotnik
dziwaczny = bizarre , także: bizarro AmE potocznie +13 znaczeń
przedziwny = eerie , także: eery
przysłówek
dziwnie = strangely +2 znaczenia
dziwacznie = weirdly +4 znaczenia
rzeczownik
dziwak = freak +10 znaczeń
dziwactwo = fad +7 znaczeń
idiom
czasownik
phrasal verb

"dziwny" — Słownik kolokacji angielskich

off the wall kolokacja
 1. off przyimek + wall rzeczownik = zwariowany, dziwny, bezsensowny, od czapy
  Zwykła kolokacja

  The other one shot off the wall and went running around.

  Podobne kolokacje: