"nie na miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie na miejscu" po polsku

nie na miejscu

przymiotnik
 1. objectionable
 2. misplaced
 3. incongruous ,
 4. uncalled
 5. uncalled for , uncalled-for
 6. incongruent
 7. no-go British English
  • niedopuszczalny, nie na miejscu potocznie
   Shorts are no-go here, you must wear long trousers. (Szorty są tutaj niedopuszczalne, musisz włożyć długie spodnie.)
 8. foot-in-mouth
 9. malapropos
 10. danged
idiom
 1. out of line
 2. out of one's element
 3. close to the bone
przysłówek
 1. incongruently
 2. malapropos
 1. bang out of order British English slang
  • nie na miejscu, nieodpowiedni
   That joke was totally bang out of order! (~Ten żart był kompletnie nie na miejscu!)
obrazek do "to eat in" po polsku
przysłówek
 1. in place ***
 2. on premises , także: on-premises , także: on-prem , on the premises
przymiotnik
 1. correct ***
  • bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
   Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
   Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)
 2. well-timed
 3. seemly
 1. then and there , there and then , right then and there
 2. on the scene
  • na miejscu (np. jakiegoś wydarzenia)
   The press conference is in two hours. We must be the first on the scene. (Konferencja prasowa jest za dwie godziny. Musimy być pierwsi na miejscu zdarzenia.)
 1. to eat in , for here
 2. on the ground  
idiom
 1. on the spot
przymiotnik
 1. in place ***
  • na swoim miejscu, stosowny
   Security is in place and you are clear to enter. (Ochrona jest na swoim miejscu i możecie swobodnie wejść do środka.)
   Everything in this house should be in place. (Wszystko w tym domu powinno być na swoim miejscu.)
 1. in position , into position
idiom
 1. be out of line   potocznie
  Things I said were out of line, I'm sorry. (Rzeczy, które powiedziałem, były nie na miejscu, przepraszam.)
  His behaviour is out of line. (Jego zachowanie jest nie na miejscu.)

"nie na miejscu" — Słownik kolokacji angielskich

 1. out przyimek + element rzeczownik = nie na miejscu, w niekomfortowej sytuacji
  Silna kolokacja

  She was out of her element here, managing things directly.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo