"zwariowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwariowany" po polsku

zwariowany

przymiotnik
 1. crazy *** , mad British English ** , także: cray American English informal , także: cray cray American English informal , także: crazy-ass slang
  • szalony, zwariowany (np. pomysł)
   You must be crazy to marry a woman 30 years older! (Musisz być szalony, żeby poślubić kobietę 30 lat starszą!)
   He acts like crazy, I am worried about him. (Zachowuje się jak szalony, martwię się o niego.)
   link synonim: nuts
   przeciwieństwo: sensible
 2. funny ***   British English informal
  He's funny but I like him. (On jest zwariowany, ale lubię go.)
  It was a funny evening, don't you think? (To był zwariowany wieczór, nie sądzisz?)
 3. nuts **
 4. wacky informal
 5. out there slang **** , także: out-there slang
  • pomylony, szurnięty, zwariowany
   She's a little out there but she's my best friend. (Ona jest trochę szurnięta, ale jest moją najlepszą przyjaciółką.)
   I like out-there people, they are interesting and funny. (Lubię zwariowanych ludzi, są ciekawi i zabawni.)
 6. zany
 7. ill , ** , illing
  • szalony, zwariowany slang
   What an ill idea, I love it! (Co za zwariowany pomysł, bardzo mi się podoba!)
   Our adventure was ill! (Nasza przygoda była szalona!)
 8. loopy
 9. screwy
 10. bonkers
  • oszalały, kopnięty, zwariowany
   She's kinda bonkers, you know that. (Ona jest tak jakby kopnięta, wiesz o tym.)
 11. fixated
 12. buck wild
 13. fey
 14. besotted
 15. crackpot  
 16. larky
  • zwariowany (np. pomysł)
 17. yampy
 18. bonzo
 19. barmy
 20. bananas
 21. moonstruck
 22. slam-bang
 23. squirrelly , squirrely
 24. pixilated , pixiliated American English
 25. barm pot
idiom
 1. off the wall , off-the-wall
 2. off one's chump
 1. queer in the head   old-fashioned

"zwariowany" — Słownik kolokacji angielskich

off the wall kolokacja
 1. off przyimek + wall rzeczownik = zwariowany, dziwny, bezsensowny
  Zwykła kolokacja

  The other one shot off the wall and went running around.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo