"kopnięty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kopnięty" po polsku

kopnięty

przymiotnik
 1. batty
 2. bonkers
  • oszalały, kopnięty, zwariowany
   She's kinda bonkers, you know that. (Ona jest tak jakby kopnięta, wiesz o tym.)
 3. whacky
 4. wacko
obrazek do "kick" po polsku obrazek do "dig" po polsku
czasownik
 1. kick ***
  • kopać (nogą) [przechodni/nieprzechodni]
   The boy kicked the ball. (Chłopiec kopnął piłkę.)
   He kicked the empty bottle into the bushes. (On kopnął pustą butelkę w krzaki.)
 2. dig ***
  • kopać, wykopać (np. dziurę) [przechodni/nieprzechodni]
   A dog dug a hole in our garden. (Pies wykopał dziurę w naszym ogrodzie.)
   Let's dig a hole in the sand and put a bottle of water there. (Wykopmy dziurę w piasku i włóżmy tam butelkę z wodą.)
 3. mine ****
  • kopać, wydobywać, eksploatować
   There are still some resources left to mine. (Jest jeszcze trochę surowców, które możemy wydobyć.)
   The government didn't allow for the company to mine gold. (Rząd nie zgodził się, aby firma wydobywała złoto.)
 4. fish ****
  • szukać, kopać (np. w torebce) potocznie [nieprzechodni]
   If your phone is not on the table, fish in my bag. (Jeśli twojego telefonu nie ma na stole, szukaj w mojej torbie.)
   "I can't find my wallet!" "Fish in the drawer." ("Nie mogę znaleźć portfela!" "Poszukaj w szufladzie.")
 5. delve
  • grzebać (np. w kieszeni), kopać (w poszukiwaniu czegoś)
   He delved into his pockets and found two coins. (On pogrzebał w kieszeni i znalazł dwie monety.)
 6. grub
 7. dig down
phrasal verb
 1. dig into something
  • kopać (np. w czyjejś przeszłości)
   The detectives are digging into his past. (Detektywi kopią w jego przeszłości.)
czasownik
 1. boot ***
 2. hammer , **
  • kopnąć, uderzyć (np. piłkę) potocznie
   I hammered the ball and it landed on the balcony. (Kopnąłem piłkę i wylądowała na balkonie.)

powered by  eTutor logo