"śmieszny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmieszny" po polsku

śmieszny

obrazek do "funny" po polsku
przymiotnik
 1. funny ***
  • śmieszny, zabawny
   "Well, that's funny," said Tom. ("Cóż, to zabawne", powiedział Tom.)
   That part of the movie was really funny. (Ta część filmu była naprawdę śmieszna.)
   He's so funny! (On jest taki zabawny!)
   It's a funny story, tell her. (To śmieszna historia, opowiedz jej.)
 2. ridiculous **
  • bezsensowny, absurdalny, niepoważny, śmieszny, idiotyczny
   I have never heard such a ridiculous idea before! (Nigdy wcześniej nie słyszałem tak absurdalnego pomysłu!)
   Stop making up such ridiculous excuses. (Przestań wymyślać takie absurdalne wymówki.)
   link synonim: ludicrous
 3. amusing
  • zabawny, śmieszny (wprawiający kogoś w rozbawienie)
   I've never heard such an amusing story before. (Nigdy wcześniej nie słyszałem tak zabawnej historii.)
   I enjoy spending time with Tom because he's a very amusing person. (Lubię spędzać czas z Tomem, bo jest bardzo zabawnym człowiekiem.)
 4. ludicrous
 5. laughable
 6. zany
 7. droll , także: drole
 8. farcical
 9. zanyish
 10. risible   oficjalnie
 11. jiveass , także: jive-ass
 12. funny-ha-ha
 13. dotish British English dawne użycie
 14. barm pot
idiom
 1. a laugh a minute

Powiązane zwroty — "śmieszny"

rzeczownik
czasownik
przysłówek
przymiotnik
bardzo śmieszny = hysterical +1 znaczenie
phrasal verb
inne
wykrzyknik
idiom

powered by  eTutor logo