"śmieszny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmieszny" po polsku — Słownik angielsko-polski

śmieszny

przymiotnik
 1. funny ***
  • śmieszny, zabawny
   "Well, that's funny," said Tom. ("Cóż, to zabawne", powiedział Tom.)
   That part of the movie was really funny. (Ta część filmu była naprawdę śmieszna.)
   He's so funny! (On jest taki zabawny!)
  • śmieszny
   It's a funny story, tell her. (To śmieszna historia, opowiedz jej.)
   I watched a really funny film yesterday. (Obejrzałem wczoraj naprawdę śmieszny film.)
   He tells really funny jokes. (On opowiada naprawdę śmieszne dowcipy.)
 2. ridiculous **
 3. amusing
  • zabawny, śmieszny (wprawiający kogoś w rozbawienie)
   I've never heard such an amusing story before. (Nigdy wcześniej nie słyszałem tak zabawnej historii.)
   I enjoy spending time with Tom because he's a very amusing person. (Lubię spędzać czas z Tomem, bo jest bardzo zabawnym człowiekiem.)
 4. ludicrous
 5. laughable
 6. zany
 7. droll
 8. farcical
 9. zanyish
 10. risible   formal
 11. jiveass , także: jive-ass
 12. funny-ha-ha
 13. barm pot
idiom
 1. a laugh a minute