"bardzo zabawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bardzo zabawny" po polsku

bardzo zabawny potocznie

przymiotnik
  1. hysterical
idiom
  1. a laugh a minute

"bardzo zabawny" — Słownik kolokacji angielskich

highly amusing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo zabawny
  1. highly przysłówek + amusing przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Interesting to watch two audiences who both found the film highly amusing, but for entirely different reasons.

powered by  eTutor logo