BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"idiotyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "idiotyczny" po polsku

idiotyczny

przymiotnik
 1. ridiculous **
 2. stupid **
  • głupi, durny, idiotyczny (np. pomysł)
   Can I ask you a stupid question? (Czy mogę ci zadać głupie pytanie?)
   This is a very stupid idea. (To jest bardzo głupi pomysł.)
 3. absurd *
 4. dumb **
  • idiotyczny (np. o czyimś pytaniu)  AmE potocznie
   Stop asking me dumb questions. (Przestań zadawać mi głupie pytania.)
 5. idiotic , idiotical
 6. brainless
 7. asinine
 8. potty
 9. featherbrained  
 10. featherheaded  
 11. imbecilic
 12. ditzy AmE potocznie , ditsy AmE potocznie
 13. fool **
  • głupi, idiotyczny  AmE potocznie
   That's a fool idea! (To jest idiotyczny pomysł!)
   It's a fool name, don't give it to your child. (To głupie imię, nie dawaj go swojemu dziecku.)
   What a fool idea, I'm not crazy and I won't do it! (Co za idiotyczny pomysł, nie jestem szalony i tego nie zrobię!)
 14. jiveass , także: jive-ass
 15. goony slang , także: gooney
 16. flatheaded
 17. charquid
 18. dingbats
 19. spacky
idiom
 1. as daft as a brush , as mad as a brush

Powiązane zwroty — "idiotyczny"

rzeczownik
idiota = idiot , także: idgit potocznie , także: idjit potocznie +41 znaczeń
idiotyzm = stupidity +6 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo