śmieszny, zabawny

funny

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

"Well, that's funny," said Tom. = "Cóż, to zabawne", powiedział Tom.