PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zabawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabawny" po polsku

zabawny

obrazek do "funny" po polsku
przymiotnik
  1. funny ***
    • śmieszny, zabawny
      "Well, that's funny," said Tom. ("Cóż, to zabawne", powiedział Tom.)
      That part of the movie was really funny. (Ta część filmu była naprawdę śmieszna.)
      He's so funny! (On jest taki zabawny!)
      It's a funny story, tell her. (To śmieszna historia, opowiedz jej.)
  2. entertaining *
    • zabawny, zajmujący, przyjemny
      She is very entertaining. (Ona jest bardzo zabawna.)
      The trip back was entertaining. (Powrót z wycieczki był przyjemny.)
      zobacz także: interesting
  3. amusing
    • zabawny, śmieszny (wprawiający kogoś w rozbawienie)
      I've never heard such an amusing story before. (Nigdy wcześniej nie słyszałem tak zabawnej historii.)
      I enjoy spending time with Tom because he's a very amusing person. (Lubię spędzać czas z Tomem, bo jest bardzo zabawnym człowiekiem.)
  4. hilarious
    • wesoły, zabawny, komiczny (np. film, historia)
      This movie was hilarious! (Ten film był komiczny!)
  5. gay ***
    • wesoły, radosny, zabawny przestarzale
      He was always an optimistic, gay man. (On zawsze był optymistycznym, radosnym mężczyzną.)
      Oh, what a gay melody! (Och, cóż za wesoła melodia!)
      It was a gay evening - thank you! (To był zabawny wieczór - dziękuję ci!)
  6. zany
  7. droll , także: drole
  8. facetious
  9. diverting   oficjalnie
  10. espiegle
  11. zanyish
  12. novelty *  
  13. funny-ha-ha
  14. jiveass , także: jive-ass
  15. facete
przysłówek
  1. zanily

Powiązane zwroty — "zabawny"

rzeczownik
zabawa = fun +20 znaczeń
zabawka = toy +2 znaczenia
przysłówek
niezwykle (np. zabawny, hojny) = wonderfully
zabawnie = hilariously +9 znaczeń
czasownik
przymiotnik
zabawowy = fun +1 znaczenie
mało zabawny = unfunny +1 znaczenie
przezabawny = uproarious +1 znaczenie
idiom
inne