"niezwykle" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezwykle" po polsku

niezwykle

przysłówek
 1. extremely ***
  • skrajnie, nadzwyczaj, wyjątkowo, niezwykle, niezmiernie, szalenie
   He is an extremely good player. (On jest wyjątkowo dobrym zawodnikiem.)
   This was an extremely complex case. (To był niezwykle skomplikowany przypadek.)
   He inherited a fortune, so now he is extremely wealthy. (On odziedziczył fortunę, więc teraz jest niezwykle bogaty.)
 2. overwhelmingly *
 3. enormously *
 4. remarkably *  
 5. hugely
  • ogromnie, niezwykle
   Their son is a hugely talented boy. (Ich syn jest niezwykle utalentowanym chłopcem.)
   It is the beginning of a hugely important chapter in my life. (To jest początek niezwykle ważnego rozdziału w moim życiu.)
 6. curiously *
 7. extraordinarily *
 8. unusually *
 9. immensely
 10. strikingly
 11. wonderfully
  • niezwykle (np. zabawny, hojny)
 12. supremely
 13. vitally
 14. singularly
 15. abnormally
 16. admirably
 17. lavishly  
 18. mighty *
 19. blindingly
 20. uncommonly
 21. wondrously
 22. quaintly
 23. unwontedly
 24. outstandingly
 25. unco
 26. consumedly
idiom
 1. ever so , ever such

powered by  eTutor logo