"zabawiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabawiać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

zabawiać się

czasownik
 1. toy ***
  • zabawiać się, igrać (np. czyimiś uczuciami) [INTRANSITIVE]
   He toyed with my emotions for months. (On bawił się moimi uczuciami miesiącami.)
   I will not let you toy with his feelings. (Nie pozwolę ci zabawiać się jego uczuciami.)
 2. revel
 3. disport
 4. frivol
idiom
 1. go to town
  • zabawiać się, uprawiać seks informal
   After a few hours of teasing they finally went to town. (Po kilku godzinach nęcenia, oni w końcu uprawiali seks.)
czasownik
 1. entertain *
 2. distract **
 3. amuse
  • dostarczać rozrywki, zabawiać (np. gości)
   Our hosts amused us during the dinner. (Nasi gospodarze zabawiali nas podczas obiadu.)
   Their performance will amuse our hotel guests. (Ich występ dostarczy rozrywki naszym gościom hotelowym.)
 4. divert *
 5. jollify
 6. dine out on something

Powiązane zwroty — "zabawiać się"

rzeczownik
zabawa = fun +18 znaczeń
zabawka = toy +1 znaczenie
przymiotnik
zabawny = funny +13 znaczeń
czasownik
bawić = recreate +2 znaczenia
bawić się = play +1 znaczenie
idiom
phrasal verb

"zabawiać się" — Słownik kolokacji angielskich

go to town kolokacja
 1. go czasownik + town rzeczownik = zabawiać się, uprawiać seks
  Zwykła kolokacja

  It makes no matter to me if you want to give up and go back to town.

  Podobne kolokacje: