Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"opowiadać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opowiadać coś" po polsku

czasownik
 1. talk , *****
  • mówić, opowiadać [INTRANSITIVE]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
 2. narrate
  • opowiadać (np. historię) formal
   Each will narrate two genuine and one false history. (Każdy opowie dwie prawdziwe i jedną fałszywą historię.)

opowiadać coś

czasownik
 1. dine out on something
czasownik
 1. side *****
  • brać stronę, stawać po stronie, opowiadać się
   During World War II Andrey Vlasov sided with the Germans. (Podczas II wojny światowej Andriej Własow stanął po stronie Niemców.)
   In case of an argument, I will side with you. (W razie kłótni, opowiem się za tobą.)
 2. take sides
  • zajmować stanowisko, opowiadać się
   to take into account only one side of the argument
   If you're a judge, you can't take sides. (Jeśli jesteś sędzią, nie możesz się opowiadać po żadnej stronie.)
   They took sides against my family. (Oni opowiedzieli się przeciwko mojej rodzinie.)
   link synonim: pick sides
 3. declaim   written
  He declaimed against the new bill. (On wypowiedział się przeciwko nowej ustawie.)

powered by  eTutor logo