TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"opowiadać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opowiadać się" po polsku

opowiadać się

czasownik
 1. side *****
  • brać stronę, stawać po stronie, opowiadać się
   During World War II Andrey Vlasov sided with the Germans. (Podczas II wojny światowej Andriej Własow stanął po stronie Niemców.)
   In case of an argument, I will side with you. (W razie kłótni, opowiem się za tobą.)
 2. take sides
  • zajmować stanowisko, opowiadać się
   to take into account only one side of the argument
   If you're a judge, you can't take sides. (Jeśli jesteś sędzią, nie możesz się opowiadać po żadnej stronie.)
   They took sides against my family. (Oni opowiedzieli się przeciwko mojej rodzinie.)
   link synonim: pick sides
 3. declaim   język pisany
  He declaimed against the new bill. (On wypowiedział się przeciwko nowej ustawie.)
czasownik
 1. talk , *****
  • mówić, opowiadać [nieprzechodni]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
 2. narrate
  • opowiadać (np. historię) oficjalnie
   Each will narrate two genuine and one false history. (Każdy opowie dwie prawdziwe i jedną fałszywą historię.)
czasownik
 1. dine out on something

"opowiadać się" — Słownik kolokacji angielskich

take sides kolokacja
 1. take czasownik + side rzeczownik = zajmować stanowisko, opowiadać się
  Bardzo silna kolokacja

  And you cannot take my side, not so long as we're in their hands.

  Podobne kolokacje: